Tijdelijk gesloten voor aanvragen

OWE: Waterstof produceren met uw installatie

Laatst gecontroleerd op:
15 januari 2024
Gepubliceerd op:
21 september 2023

Uw productie-installatie voor waterstof is klaar en in gebruik. U zit nu in de productiefase. Uw subsidie loopt en u kunt vanaf nu voorschotten ontvangen als u met uw installatie volledig hernieuwbare (duurzame) waterstof produceert. Op deze pagina leest u hoe dit werkt en wat u moet doen.

Wanneer krijgt u subsidie?

U ontvangt subsidie voor de door u geproduceerde waterstof (het exploitatiedeel) als uw installatie volledig hernieuwbare waterstof produceert. En als u de installatie heeft gerealiseerd volgens de voorwaarden uit uw subsidie (beschikking). Dit deel van de subsidie keren we uit in maandelijkse voorschotten.

Na afloop van ieder kalenderjaar stellen we uw subsidiebedrag bij. We weten na de jaarlijkse toezichtaudit hoeveel waterstof u daadwerkelijk geproduceerd heeft. En het definitieve correctiebedrag is dan vastgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Aan het eind van de looptijd van uw subsidie stellen we uw definitieve subsidiebedrag vast. Dit is dus na minimaal 7 en maximaal 15 jaar. In de brief van uw subsidiebeschikking staat wat voor u geldt.

Wat verwachten wij van u?

In deze fase van het subsidietraject hebben we een aantal keer per jaar contact met u. Dit stuurt u ons:

Hoe werken de voorschotten?

Heeft u uw installatie gerealiseerd en aangemeld bij Verticer? Dan krijgt u elk jaar een voorschot op uw subsidie voor de productie van de waterstof (exploitatiedeel). Het werkelijke subsidiebedrag berekenen wij achteraf. In het uitklapmenu leest u hoe dit werkt. Ook leest u wat uw mogelijkheden zijn als u meer of minder produceert. Dit noemen we banking.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?