Open voor aanvragen

Stappenplan om tot een PIB te komen

Laatst gecontroleerd op:
28 december 2023
Gepubliceerd op:
25 januari 2016

Een PIB is gericht op een periode van 2 tot 3 jaar. Doorloop onderstaande stappen om in aanmerking te komen voor een PIB. Alle benodigde formulieren vindt u via Direct regelen. 

Budget

Totaal budget:
€ 4.200.000

1. Intakegesprek

U voert eerst een intakegesprek met RVO. Tijdens dit gesprek licht u de businesscase van het cluster van bedrijven en kennisinstellingen toe. Aan de hand van de toetsingscriteria wijst de RVO-adviseur u onder andere op eventuele verbeterpunten in uw businesscase.

2. Feedback vragen op concept aanvraag (optioneel)

Als u dat wilt, kunt u na het intakegesprek, een concept PIB-aanvraag aan RVO voorleggen voor feedback. Deze stap is optioneel.
Stuur uw conceptaanvraag dan naar pib@rvo.nl onder vermelding van 'Concept PIB-aanvraag'.

3. Aanvraag voor een PIB

Na het intakegesprek kunt u besluiten om een aanvraag voor een PIB te doen. In uw aanvraag omschrijft u onder andere hoe het cluster zich succesvol denkt te positioneren op de buitenlandse doelmarkt.

Per jaar zijn er 3 aanvraagperiodes. Binnen 15 werkdagen na de einddatum van de betreffende aanvraagperiode toetst RVO de aanvragen aan de hand van de toetsingscriteria. RVO vraagt hierbij advies van relevante Nederlandse overheidspartners.

4. Convenant en actieplan

Na een positieve beoordeling wordt samen met RVO het meerjarenprogramma opgezet, in de vorm van een actieplan als onderdeel van een publiek-privaat convenant. Binnen 3 maanden zullen de publieke en private activiteiten binnen de PIB op hoofdlijnen zijn uitgewerkt.

Het convenant en actieplan geven een raamwerk voor de verdere ontwikkeling van activiteiten. Denk hierbij aan missies, beurzen, trainingen, congressen en uitwisselingen van managers of experts. De datum van ondertekening van het convenant is de startdatum van de uitvoering van het PIB-actieplan.

5. Uitvoering en stuurgroep

Tijdens de uitvoering kunnen de PIB-coördinator, RVO, betrokken ambassade of consulaat, experts van andere overheidsorganisaties en enkele deelnemers uit het cluster deelnemen aan de stuurgroepoverleggen van de betreffende PIB. Deze stuurgroep overlegt periodiek op hoofdlijnen over de voortgang en ontwikkelingen.

6. Overdracht

Het cluster bouwt een sterk netwerk op en creëert samen met de overheid (betere) markttoegang voor het Nederlandse bedrijfsleven op de betreffende buitenlandse doelmarkt. Zo kan het cluster zich goed op de buitenlandse doelmarkt positioneren tijdens en eventueel na afloop van de PIB.

Vragen over Partners for International Business?

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?