Gesloten voor aanvragen

PPS-projecttoeslag voor TKI's

Laatst gecontroleerd op:
30 mei 2024
Gepubliceerd op:
24 februari 2017

Een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kan projecttoeslag Privaat-Publieke Samenwerkingen (PPS-projecttoeslag) aanvragen voor een samenwerkingsproject. Deze toeslag moet meteen in het project worden ingezet en mag geen bestaande financiering vervangen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Bekijk uw mogelijkheden op PPS Innovatie.

Aansluiten bij een TKI

Lees hoe u zich kunt aansluiten bij een TKI. Bent u deelnemer aan een PPS-toeslagproject voor TKI's? Dan communiceert u met het TKI over uw project. Het TKI communiceert met ons over het project en de PPS-projecttoeslag.

Budget

De hoogte van de PPS-projecttoeslag is 30% van de private bijdrage* aan onderzoeksinstellingen* in het project.

Voor de eerste € 20.000 private bijdrage geldt een verhoogd percentage van 40%. Die eerste € 20.000 mag ook een in natura* private bijdrage aan de onderzoeksinstelling zijn. Mag de onderzoeksinstelling bijvoorbeeld een apparaat van een bedrijf gebruiken? Dan kan de waarde van de gebruiksuren opgevoerd worden als in natura private bijdrage.

De hoogte van de private bijdrage moet wel vastliggen in een samenwerkingscontract, ook de in natura bijdrage.

Daarnaast tellen private bijdragen van ANBI’s (goededoeleninstellingen) in onderzoeksprojecten mee. De toeslag is 25% van de ANBI-bijdrage.

Er is een maximum gesteld aan de totale bijdrage van ANBI’s. Die bijdrage mag voor alle projecttoeslagaanvragen samen maximaal € 8 miljoen zijn per openstellingsperiode. Wij verlenen de projecttoeslagaanvragen met ANBI-bijdragen op volgorde van volledige aanvragen totdat dit maximumbedrag is bereikt.

De subsidiabele kosten vindt u onderaan de voorwaarden. Daar vindt u ook de steunintensiteit. Dat is het steunbedrag uitgedrukt als percentage van de in aanmerking komende kosten.

*Zie Termen en definities voor een nadere omschrijving van deze begrippen.

Voorwaarden

Voor het inzetten van projecttoeslag gelden diverse voorwaarden.

Na uw aanvraag

Heeft u als TKI PPS-projecttoeslag aangevraagd? Bekijk dan hoe het na uw aanvraag verdergaat.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?