Gesloten voor aanvragen

PPS-projecttoeslag voor TKI's: na uw aanvraag

Gepubliceerd op:
5 augustus 2022
Laatst gecontroleerd op:
26 september 2023

U heeft als TKI PPS-projecttoeslag aangevraagd. Bekijk hier hoe het traject na uw aanvraag eruitziet.

Procedure en beslistermijn

Als TKI ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Is uw aanvraag niet compleet? Dan hoort u dat van ons. U mag uw aanvraag nog aanvullen. Als uw aanvraag volledig is, nemen wij binnen 8 weken een beslissing.

Na goedkeuring

Als wij uw aanvraag goedkeuren moet u de projecttoeslag volgens de regels uitvoeren. Dit doet u als u:

 • het plan uitvoert zoals u het heeft aangevraagd: let er daarbij op dat u niet achterloopt op het voorschotschema. Zo voorkomt u boetes;
 • alle kosten, uren en intellectuele eigendom goed administreert;
 • voor essentiële wijzigingen vooraf schriftelijk toestemming aanvraagt;
 • jaarlijks rapporteert in 1 rapportage voor alle inzet van TKI-toeslag en PPS-toeslag samen;
 • bij een toeslag per projecttoeslagproject van € 25.000 of meer binnen 13 weken na de einddatum van de programmatoeslag vaststelling van de subsidie aanvraagt. Kleinere subsidies stellen we ambtshalve vast, hiervoor hoeft u geen verzoek in te dienen.

Als uw project wijzigt

Zijn er essentiële wijzigingen in uw project? Dan geeft u als TKI deze door via de blauwe knop. Dat geldt ook voor TKI-projecttoeslag uit eerdere jaren. Essentiële wijzigingen zijn bijvoorbeeld:

 • inhoudelijke wijziging van uw projectplan;
 • vertraging;
 • begrotingswijzigingen van meer dan 25%;
 • niet uitvoeren van het project of delen van het programma;
 • als u niet aan de verplichtingen kan of gaat voldoen;
 • wijziging van aanvrager;
 • faillissement of surseance.

Wilt u de projectperiode verlengen? Dan kan dat met maximaal 2 jaar.

Vaststelling aanvragen

U vraagt binnen 13 weken na de einddatum van uw projecttoeslag vaststelling aan via de blauwe knop. Met uw aanvraag stuurt u een eindrapportage mee. Het format hiervoor vindt u hieronder als download.

  Wilt u projecttoeslag laten vaststellen op een bedrag van € 125.000 of hoger? Dan voegt u ook een controleverklaring toe.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?