Open voor aanvragen

Subsidieregeling praktijkleren: Aanvragen

Laatst gecontroleerd op:
4 juni 2024
Gepubliceerd op:
14 april 2022

Uw aanvraag voor de Subsidieregeling praktijkleren dient u in via ons elektronisch loket. Lees meer over het aanvraagproces zodat u goed voorbereid uw subsidieaanvraag indient.

Het nieuwe aanvraagformulier: hoe werkt het?

Vanaf 2024 dient u uw subsidieaanvraag in via ons nieuwe aanvraagportaal. Hiermee vereenvoudigen wij het aanvraagproces. Daarnaast worden sommige gegevens automatisch ingelezen. Wij begrijpen dat u misschien moet wennen aan het nieuwe aanvraagformulier en aanvraagproces. Begin daarom op tijd met het voorbereiden van uw aanvraag. Wij leggen u kort uit hoe het nieuwe aanvraagproces werkt.

Het aanvraagproces bestaat uit de volgende 5 stappen:

Andere belangrijke wijzigingen in het aanvraagformulier en het aanvraagproces

 • Er is geen beperking meer op het aantal op te voeren studenten per aanvraag.
 • U kunt meerdere onderwijscategorieën in één aanvraag opnemen.
 • Gezien bovenstaande 2 uitgangspunten is het indienen van meerdere aanvragen niet nodig (maar wel toegestaan).
 • Het aanvraagformulier kan meldingen tonen als gegevens in uw aanvraag niet overeenkomen met de bij ons bekende gegevens.
 • Het proces van aanvragen, beoordelen en controles is volledig digitaal. Wij versturen geen papieren post meer.
 • Laat u uw aanvraag indienen door een intermediair? Of bent u intermediair en wilt u een aanvraag namens uw klant(en) indienen? Dan is vanaf 2024 een ketenmachtiging nodig. Regel dit op tijd. Meer informatie over ketenmachtiging leest u hieronder.
 • Wilt u namens een groep bedrijven een aanvraag indienen en hebben deze bedrijven elk een apart KVK-nummer? Dan kan aanvragen op 2 manieren.
  1. Elk bedrijf beschikt over een eigen eHerkenningsmiddel en dient afzonderlijk van elkaar een aanvraag in.
  2. Eén bedrijf treedt op als intermediair en vraagt subsidie aan namens meerdere bedrijven. In dat geval heeft het bedrijf dat als intermediair optreedt een ketenmachtiging nodig van de andere bedrijven waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Ook dan moet per bedrijf een aparte aanvraag ingediend worden, maar hiervoor is maar één eHerkenningsmiddel nodig.
 • Heeft uw bedrijf meerdere vestigingen en vallen deze onder hetzelfde KVK-nummer? Dan kunt u wél namens alle vestigingen subsidie aanvragen in één subsidieaanvraag en met één eHerkenningsmiddel. Een ketenmachtiging is dan niet nodig.

Uw aanvraag: voorbereiding en tips

Wij raden u aan vanaf de maand april te beginnen met het voorbereiden van uw aanvraag. Gebruik daarbij onze volgende tips:

 1. Zorg op tijd voor eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 (en ketenmachtiging als u de aanvraag als intermediair indient)
 2. Bekijk wat wel/niet voor subsidie in aanmerking komt
 3. Zorg dat uw administratie op orde is
 4. Bepaal de juiste begin- en einddatum van begeleiding (bij onderwijscategorie mbo hoeft u dit niet te doen, tenzij u een student handmatig opvoert)
 5. Bepaal het aantal weken begeleiding binnen de aanvraagperiode
 6. Gebruik het xlsx-format bij veel studenten
 7. Dien uw aanvraag op tijd in
 8. Controleer of u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen
 9. Bereid u voor op volgend jaar

Lees de uitgebreide toelichting op deze tips zodat u goed bent voorbereid op het indienen van uw aanvraag.

Aanvragen

U kunt vanaf 3 juni 2024, 9:00 uur tot en met 17 september 2024, 17:00 uur een aanvraag indienen voor het studiejaar 2023-2024. U vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding. U kunt namelijk alleen achteraf vaststellen in welke weken u daadwerkelijk een student of leerling heeft begeleid.

Uw aanvraag direct regelen

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. eHerkenning is een persoonlijk inlogmiddel voor bedrijven en organisaties. Hiermee doet u veilig online zaken met de overheid.

Intermediairs en tussenpersonen hebben een ketenmachtiging nodig als zij voor andere bedrijven en organisaties een aanvraag willen indienen. In de alinea Aanvraag indienen voor een ander bedrijf vindt u meer informatie over ketenmachtiging.

Meerdere studenten

Wilt u aanvragen voor meerdere studenten? U vindt de actuele xlsx-bestanden hieronder. Gebruik alléén deze bestanden. Bestanden uit voorgaande studiejaren kunt u niet gebruiken. Let op: er zijn aparte xlsx-bestanden per onderwijscategorie. Gebruik dus het juiste bestand voor de juiste onderwijscategorie. U kunt wel bestanden van verschillende onderwijscategorieën in één aanvraag uploaden. U kunt de xlsx-bestanden ter voorbereiding op uw aanvraag alvast invullen en opslaan. Daarna kunt u ze in het aanvraagformulier uploaden.

Let op: de xlsx-bestanden hebben mogelijk een andere indeling dan de bestanden die wij voorgaande jaren aanboden. 

Meerdere studenten onderwijscategorie mbo

Binnen de onderwijscategorie mbo hoeft u per student alleen de bsn-nummers en het aantal weken begeleiding te noteren in het xlsx-bestand. De overige gegevens worden op basis van de bij ons bekende gegevens aangevuld. Het aanvraagproces wordt hiermee eenvoudiger. U kunt na het uploaden van het bestand wel meldingen op de door u ingevoerde gegevens krijgen. Bijvoorbeeld als er voor een student geen BPV periode (beroepspraktijkvorming) bekend is bij uw leerbedrijf of als het aantal weken begeleiding niet binnen de geregistreerde BPV periode past. Wij raden u aan deze meldingen goed te controleren en de aanvraag zo nodig aan te passen. U kunt de aangevulde gegevens wel handmatig wijzigen.

Toelichting meerdere BPV periodes

Er zijn per student dus slechts 2 verplicht in te vullen kolommen. Dit zijn de kolommen 'bsn_deelnemer_mbo' en 'aantal_weken_begeleiding_periode_1'. In enkele gevallen kan een student 2 BPV periodes bij uw organisatie hebben. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een student die gedurende het studiejaar een niveau 2 mbo-BBL opleiding afrondt en verder gaat met niveau 3 (of elke andere niveauwissel). Hier hoort een andere erkende opleidingscode bij en daarmee ontstaat een nieuwe praktijkleerplaats. Een andere mogelijke oorzaak waardoor meerdere BPV periodes voor dezelfde student ontstaan is wanneer een student gedurende het studiejaar overstapt naar een ander leerbedrijf binnen dezelfde organisatie (beide leerbedrijven vallen onder hetzelfde KVK-nummer).

Kortom, in alle situaties waarbij de student 2 BPV periodes bij uw organisatie heeft moet u de kolom 'aantal_weken_begeleiding_periode_2' aanvullend invullen. In zeldzame gevallen heeft een student zelfs 3 BPV periodes in het studiejaar. In dat geval kunt u ook de kolom 'aantal_weken_begeleiding_periode_3' invullen. Vul deze kolommen altijd in volgorde van tijd in. Dus het aantal weken begeleiding van de BPV periode in het 1e deel van het studiejaar bij periode 1, het aantal weken begeleiding in het 2e deel van het studiejaar bij periode 2 en (in zeldzame gevallen) het aantal weken begeleiding van het 3e deel van het studiejaar bij periode 3.

Hulp bij uw aanvraag of intermediair inschakelen?

U vraagt de subsidie eenvoudig zelf aan. Heeft u toch een vraag? Lees dan onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U kunt er ook voor kiezen een intermediair in te schakelen om uw aanvraag in te dienen en de verdere correspondentie te voeren. U moet uw intermediair dan wel voorzien van de noodzakelijke gegevens voor uw aanvraag.

Als u een intermediair inschakelt, dan moet deze wel ketenmachtiging aanvragen. U moet uw intermediair daarvoor toestemming geven. Doe dit op tijd, want het kan enkele weken duren voordat dit geregeld is.

Aanvraag indienen voor ander bedrijf

Bent u een intermediair of tussenpersoon en vraagt u subsidie aan voor een ander bedrijf?

 • Log in per bedrijf met eHerkenning niveau 3 en een ketenmachtiging 'RVO-diensten op niveau 3' of 'Alle diensten op niveau 3'. Bij een juist gebruik van ketenmachtiging ziet u rechtsboven in uw scherm 'Handelend namens [Bedrijfsnaam]' staan.
 • Lukt het niet om namens een ander bedrijf in te loggen? Log dan in op de website van uw eHerkenningsleverancier en controleer hier het niveau van uw eHerkenningsmiddel. Kijk ook voor welke bedrijven en periode u bent gemachtigd.
 • Als intermediair of tussenpersoon vraagt u de ketenmachtiging op tijd aan. Houd hierbij rekening met een levertijd van een aantal weken. U regelt dit via uw leverancier van e-Herkenning.

Meer weten?

Voor vragen over praktijkleren kiest u in ons telefonisch keuzemenu voor Innovatief ondernemen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?