Open voor aanvragen

Extra subsidie praktijkleren voor specifieke sectoren

Gepubliceerd op:
31 mei 2021
Laatst gecontroleerd op:
5 juli 2022

De Subsidieregeling praktijkleren wordt in de studiejaren 2019-2020 tot en met 2021-2022 uitgebreid met extra compartimenten. De extra subsidie geldt voor verschillende sectoren.

De extra subsidie (toeslag) is beschikbaar voor:

 • erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden in de sectoren landbouw, horeca en recreatie (2019-2020 tot en met 2021-2022);
 • erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden in conjunctuurgevoelige sectoren (2020-2021 en 2021-2022).
 • bedrijven die een leerplek aanbieden voor een duale hbo-opleiding of een deeltijdse hbo-opleiding, waarbij de beroepsuitoefening een verplicht onderdeel van de opleiding vormt en waarvan de CROHO-code (opleidingscode in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) valt in de onderdelen techniek of gezondheidszorg (2020-2021 en 2021-2022).

Deze sectoren kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen.

Budget per sector

 • Voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie is vanaf het studiejaar 2019-2020 tot en met 2021-2022 € 10,6 miljoen per studiejaar beschikbaar.
 • Voor de conjunctuurgevoelige sectoren (die niet onder de sectoren landbouw, horeca en recreatie vallen) is voor het studiejaar 2020-2021 € 15,8 miljoen beschikbaar. Het budget voor 2021-2022 is nog niet bekend.
 • Voor de tekortsectoren techniek en gezondheidszorg is voor het studiejaar 2020-2021 € 6,7 miljoen beschikbaar. Het budget voor 2021-2022 is nog niet bekend.

De toeslag voor erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie is voor 5 jaar beschikbaar (tot en met 2024). De Subsidieregeling praktijkleren loopt echter tot en met eind 2022. Er is nog niets bekend over een verlenging van de regeling. Daarom is nu nog niet duidelijk hoe de toeslag voor de studiejaren 2022-2023 en 2023-2024 beschikbaar komt.

Hoogte van de toeslag

De hoogte van de toeslag is voor alle 3 de sectoren afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming in het betreffende studiejaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de toeslag.

Toeslag aanvragen

Wilt u de toeslag voor een gerealiseerde mbo bbl-leerplek aanvragen? Volg dan de volgende stappen:

Mbo bbl-leerplek

 • In het aanvraagformulier staat de vraag of u aanvullende subsidie (toeslag) voor landbouw, horeca en recreatie of contact- en conjunctuurgevoelige sectoren wilt aanvragen. Beantwoord deze vraag met 'Ja'.
 • Klik daarna in het aanvraagformulier op de knop 'Invullen KvK en zoek vestiging van het leerbedrijf' om het KVK-nummer van de vestiging van het leerwerkbedrijf waar de werkelijke praktijkbegeleiding heeft plaatsgevonden, in te vullen.
 • Voer vervolgens zelf het KVK-nummer in.
 • Maak daarna een keuze uit de diverse vestigingsnummers (met adres) die automatisch in het aanvraagformulier worden getoond.
 • Maakt u gebruik van een CSV bestand? Zet dan bij de deelnemers waarvoor u aanvullende subsidie wilt aanvragen de kolom 'Hoofdactiviteit leerbedrijf komt in aanmerking voor toeslag' op 'Ja'.
 • Vervolgens vult u hier zelf het KVK-nummer en vestigingsnummer in.

RVO controleert tenslotte de SBI-code met uw KVK-nummer en vestigingsnummer van het leerbedrijf. De SBI-code hoeft u zelf niet op te geven.

Hbo-leerplek

De CROHO-code van de opleiding bepaalt de toeslag voor een hbo-leerplek. In het CROHO kunt u per onderwijsinstelling nagaan welke code een opleiding heeft. De CROHO-code moet vallen in de onderdelen techniek en gezondheidszorg.

U hoeft niets te doen om de toeslag aan te vragen. Of de gerealiseerde leerplek in aanmerking komt voor de toeslag, wordt bepaald op basis van de CROHO-code waarmee de student staat geregistreerd bij DUO. Deze code staat ook op de tripartite overeenkomst die de onderwijsinstelling heeft opgesteld.

SBI-codes

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofd- en nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers.

De hoofdactiviteit van het erkende leerbedrijf dat de opleiding in de praktijk verzorgt, moet bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staan onder één van de SBI-codes voor landbouw, horeca of recreatie of één van de SBI-codes voor conjunctuurgevoelige sectoren. De hoofdactiviteit van het erkende leerbedrijf is de eerste geregistreerde SBI-code in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Eventuele andere geregistreerde SBI-codes zijn nevenactiviteiten. Deze komen niet in aanmerking komen voor de toeslag.

Deze registratie moet gedurende het studiejaar waarin de leerplek wordt verzorgd en in ieder geval op het moment van aanvragen correct zijn. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de extra subsidie.

Overzicht sectoren

Vragen over praktijkleren?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?