Open voor aanvragen

Subsidieregeling praktijkleren: extra subsidie voor specifieke sectoren

Gepubliceerd op:
31 mei 2021
Laatst gecontroleerd op:
24 mei 2023

De extra subsidie is beschikbaar voor erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden in de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

De extra subsidie is vanaf studiejaar 2022-2023 uitsluitend beschikbaar voor erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Deze sectoren kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren extra subsidie aanvragen. 

Vervallen extra subsidies conjunctuurgevoelige sectoren en tekortsectoren techniek en gezondheidzorg

Voor studiejaar 2020-2021 en 2021-2022 was er extra subsidie beschikbaar voor erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanboden in conjunctuurgevoelige sectoren (sectoren die gevoelig zijn voor schommelingen in de economie). Dit gold ook voor bedrijven die een leerplek aanboden voor een duale hbo-opleiding of een deeltijdse hbo-opleiding en waarvan de CROHO-code (opleidingscode in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) valt in de onderdelen techniek of gezondheidszorg. Deze beide extra subsidies zijn vervallen.

Budget

Voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie is vanaf studiejaar 2019-2020 tot en met 2022-2023 € 10,6 miljoen per studiejaar beschikbaar. De extra subsidie voor erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie is tot en met 2024 beschikbaar. De Subsidieregeling praktijkleren loopt met éénjarige verlenging tot en met het eind van 2023. Er is nog niets bekend over een verdere verlenging van de regeling. Daarom is nu nog niet duidelijk hoe de extra subsidie voor studiejaar 2023-2024 beschikbaar komt.

Hoogte extra subsidie

De hoogte van de extra subsidie is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming in het betreffende studiejaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle praktijk- en werkleerplaatsen die in aanmerking komen voor de extra subsidie.

Extra subsidie aanvragen

Wilt u extra subsidie voor een gerealiseerde mbo bbl-leerplek aanvragen? Volg dan de volgende stappen:

  • In het aanvraagformulier staat de vraag of u aanvullende subsidie voor landbouw, horeca en recreatie wilt aanvragen. Beantwoord deze vraag met 'Ja'.
  • Klik daarna in het aanvraagformulier op de knop 'Invullen KvK en zoek vestiging van het leerbedrijf' om het KVK-nummer van de vestiging van het leerwerkbedrijf waar de werkelijke praktijkbegeleiding heeft plaatsgevonden, in te vullen.
  • Voer vervolgens zelf het KVK-nummer in.
  • Maak daarna een keuze uit de diverse vestigingsnummers (met adres) die automatisch in het aanvraagformulier worden getoond.
  • Maakt u gebruik van een CSV bestand? Zet dan bij de deelnemers waarvoor u aanvullende subsidie wilt aanvragen de kolom 'Wilt u de toeslag voor landbouw, horeca en recreatie aanvragen?' op 'Ja'.
  • Vervolgens vult u hier zelf het KVK-nummer en vestigingsnummer in.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) controleert tenslotte de SBI-code met uw KVK-nummer en vestigingsnummer van het leerbedrijf. De SBI-code hoeft u zelf niet op te geven.

SBI-codes

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofd- en nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. De hoofdactiviteit van het erkende leerbedrijf dat de opleiding in de praktijk verzorgt, moet bij KVK geregistreerd staan onder één van de SBI-codes voor landbouw, horeca of recreatie. De hoofdactiviteit van het erkende leerbedrijf is de eerste geregistreerde SBI-code in het handelsregister van KVK. Eventuele andere geregistreerde SBI-codes zijn nevenactiviteiten. Deze komen niet in aanmerking komen voor extra subsidie. Deze registratie moet gedurende het studiejaar waarin de leerplek wordt verzorgd en in ieder geval op het moment van aanvragen correct zijn. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de extra subsidie.

Overzicht SBI-codes

In opdracht van:
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?