Open voor aanvragen

Praktijkleren: voorwaarden voor promovendi en toio's

Gepubliceerd op:
29 oktober 2013
Laatst gecontroleerd op:
4 april 2022

Voor promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s) ondersteunt de Subsidieregeling praktijkleren bedrijven of organisaties die een werkleerplaats bieden met een tegemoetkoming in de gemaakte loon- of begeleidingskosten.

Wanneer u een promovendus begeleidt, zijn er 2 mogelijkheden:

 1. De promovendus is voor het onderzoek in dienst van of heeft een aanstelling bij de universiteit of een instituut van de NWO of de KNAW, terwijl u op basis van een overeenkomst voor de loonkosten van deze promovendus betaalt.
 2. De promovendus is in dienst bij de werkgever en de begeleiding bij het onderzoek vindt plaats door de universiteit of door een instituut van de NWO of de KNAW.

Wanneer u een toio begeleidt, zijn er 2 mogelijkheden:

 1. De toio is in dienst van of heeft een aanstelling bij de universiteit en voert zijn ontwerpopdracht bij uw bedrijf uit op basis van een overeenkomst.
 2. De toio is in dienst bij de werkgever en voert zijn ontwerpopdracht uit terwijl de universiteit de toio begeleidt op basis van een overeenkomst tussen werkgever en universiteit.

Een universiteit of een instituut van de NWO of KNAW moet in het kader van de Subsidieregeling praktijkleren de begeleiding van de promovendus verzorgen. De begeleiding van de toio moet worden verzorgd door een universiteit. Als een universiteit de begeleiding van een promovendus of toio verzorgt, moet het gaan om een openbare universiteit in Leiden, Groningen, Amsterdam, Utrecht, Delft, Wageningen, Eindhoven, Enschede, Rotterdam, Maastricht, of een bijzondere universiteit in:

 • Amsterdam, uitgaande van de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs;
 • Nijmegen, uitgaande van de Stichting Katholieke universiteit;
 • Tilburg, uitgaande van de Stichting katholieke Universiteit Brabant.

U komt zelf als een bijzondere universiteit of een daaraan verbonden academisch ziekenhuis of als een privaatrechtelijke onderzoeksorganisatie (Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Deltaris, Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium, Energieonderzoek Centrum Nederland en MARIN), niet in aanmerking voor subsidie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen geldt:

 • U heeft de promovendus of toio een werkleerplaats geboden op basis van een geldige en ondertekende overeenkomst. Deze overeenkomst is getekend door u en de kennisinstelling.
 • Als de promovendus in dienst is van - of een aanstelling heeft bij een kennisinstelling moet de overeenkomst in ieder geval het volgende omvatten:
  • een bepaling dat de werkgever de loonkosten van de promovendus financiert;
  • de periode van de arbeidsovereenkomst met of aanstelling bij de kennisinstelling;
  • de totale arbeidsduur in uren per week van de promovendus; en
  • de naam en het adres van de werkgever, kennisinstelling en promovendus.
 • Als de promovendus of toio bij de werkgever in dienst is, moet de overeenkomst in ieder geval omvatten:
  • een bepaling dat de werkgever de loonkosten van de promovendus financiert;
  • de naam en het adres van de werkgever, kennisinstelling en promovendus/toio;
  • de periode van begeleiding door de kennisinstelling; en
  • de totale arbeidsduur in uren per week van de promovendus/toio bij de werkgever.
 • Als de toio in dienst is van de universiteit moet de overeenkomst in ieder geval het volgende omvatten:
  • de periode waarin de toio de ontwerpopdracht bij de werkgever vervult;
  • de totale arbeidsduur in uren per week van de toio; en
  • de naam en het adres van de werkgever, de universiteit en de toio.

U vraagt alleen subsidie aan voor de maanden waarin de promovendus aan zijn promotieonderzoek heeft gewerkt en waarbij u de loonkosten van de promovendus heeft gefinancierd. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal maanden waarin aan het promotieonderzoek is gewerkt (maximaal 12 per studiejaar, het studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus) te vermenigvuldigen met de arbeidsduur in uren per week die u financiert (maximaal 36 uur per week). Als voorbeeld: 6 maanden onderzoek met een arbeidsduur van 18 uur/week, leidt tot een subsidiebedrag van 6/12 vermenigvuldigd met 18/36 vermenigvuldigd met € 2.700,00. Dit komt uit op een maximaal subsidiebedrag van € 675,00.

U vraagt alleen subsidie aan voor de maanden waarin de toio bij u aan zijn of haar ontwerpopdracht heeft gewerkt. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal maanden waarin aan de ontwerpopdracht is gewerkt (maximaal 12 per studiejaar) te vermenigvuldigen met de arbeidsduur in uren per week van de toio (maximaal 36 uur per week). Zie het voorbeeld bij het voorgaande punt. U vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan.

Vragen over praktijkleren?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?