Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Praktijkleren: voorwaarden voor promovendi en toio's

Gepubliceerd op:
29 oktober 2013
Laatst gecontroleerd op:
15 september 2023

Voor promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio's) ondersteunt de Subsidieregeling praktijkleren bedrijven of organisaties die een werkleerplaats bieden met een tegemoetkoming in de gemaakte loon- of begeleidingskosten.

U vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan.

Begeleiding van de promovendus of toio

Als u een promovendus begeleidt, zijn er 2 mogelijkheden:

 1. De promovendus is voor het onderzoek in dienst van of heeft een aanstelling bij de universiteit of een instituut van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) of de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), terwijl u op basis van een overeenkomst de loonkosten van deze promovendus betaalt.
 2. De promovendus is in dienst bij de werkgever, en de begeleiding bij het onderzoek vindt plaats door de universiteit of door een instituut van de NWO of de KNAW.

In het kader van de Subsidieregeling praktijkleren moet de universiteit of een instituut van de NWO of KNAW de begeleiding van de promovendus verzorgen.

Als u een toio begeleidt, zijn er 2 mogelijkheden:

 1. De toio is in dienst van of heeft een aanstelling bij de universiteit, en voert zijn ontwerpopdracht bij uw bedrijf uit op basis van een overeenkomst.
 2. De toio is in dienst bij de werkgever en voert zijn ontwerpopdracht uit, terwijl de universiteit de toio begeleidt op basis van een overeenkomst tussen werkgever en universiteit.

In het kader van de Subsidieregeling praktijkleren moet een universiteit de begeleiding van de toio verzorgen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

De universiteit

 • Begeleidt een universiteit de promovendus of toio? Dan moet het een openbare universiteit zijn in Leiden, Groningen, Amsterdam, Utrecht, Delft, Wageningen, Eindhoven, Enschede, Rotterdam, Maastricht, of een bijzondere universiteit in:
  • Amsterdam, die uitgaat van de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs;
  • Nijmegen, die uitgaat van de Stichting Katholieke universiteit;
  • Tilburg, die uitgaat van de Stichting katholieke Universiteit Brabant.

Een bijzondere universiteit, een daaraan verbonden academisch ziekenhuis, of een privaatrechtelijke onderzoeksorganisatie (Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Deltaris, Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium, Energieonderzoek Centrum Nederland en MARIN) komen niet in aanmerking voor subsidie.

Administratie

 • U heeft de promovendus of toio een werkleerplaats geboden op basis van een geldige en ondertekende overeenkomst. Deze overeenkomst is getekend door u en de kennisinstelling.
 • Is de promovendus in dienst is van, of heeft hij of zij een aanstelling bij een kennisinstelling? Dan staan in de overeenkomst in ieder geval:
  • een bepaling dat de werkgever de loonkosten van de promovendus financiert;
  • de periode van de arbeidsovereenkomst met of aanstelling bij de kennisinstelling;
  • de totale arbeidsduur in uren per week van de promovendus; en
  • de naam en het adres van de werkgever, kennisinstelling en promovendus.
 • Is de promovendus of toio bij de werkgever in dienst? Dan staan in de overeenkomst in ieder geval:
  • een bepaling dat de werkgever de loonkosten van de promovendus financiert;
  • de naam en het adres van de werkgever, kennisinstelling en promovendus/toio;
  • de periode van begeleiding door de kennisinstelling; en
  • de totale arbeidsduur in uren per week van de promovendus/toio bij de werkgever.
 • Is de toio in dienst van de universiteit? Dan staan in de overeenkomst in ieder geval:
  • de periode waarin de toio de ontwerpopdracht bij de werkgever vervult;
  • de totale arbeidsduur in uren per week van de toio; en
  • de naam en het adres van de werkgever, de universiteit en de toio.

Periode en maximale subsidie bij een promovendus

U kunt alleen subsidie aanvragen voor de maanden waarin de promovendus aan zijn promotieonderzoek heeft gewerkt, en waarbij u de loonkosten van de promovendus heeft gefinancierd.
De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal maanden waarin aan het promotieonderzoek is gewerkt (maximaal 12 per studiejaar; het studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus) te vermenigvuldigen met de arbeidsduur in uren per week die u financiert (maximaal 36 uur per week). Als voorbeeld: 6 maanden onderzoek met een arbeidsduur van 18 uur per week, leidt tot een subsidiebedrag van 6/12 vermenigvuldigd met 18/36 vermenigvuldigd met € 2.700. Dit komt uit op een maximaal subsidiebedrag van € 675.

Periode en maximale subsidie bij een toio

U kunt alleen subsidie aanvragen voor de maanden waarin de toio bij u aan zijn of haar ontwerpopdracht heeft gewerkt.
De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal maanden waarin aan de ontwerpopdracht is gewerkt (maximaal 12 per studiejaar) te vermenigvuldigen met de arbeidsduur in uren per week van de toio (maximaal 36 uur per week). Zie het voorbeeld hierboven.

Voorwaarden andere onderwijscategorieën

In opdracht van:
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?