Open voor aanvragen

Praktijkleren: voorwaarden voor het vmbo

Gepubliceerd op:
29 oktober 2013
Laatst gecontroleerd op:
4 april 2022

Voor vmbo-leerlingen ondersteunt de Subsidieregeling praktijkleren bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats in de basisberoepsgerichte leerweg aanbiedt die is ingericht als een leer-werktraject of entreeopleiding.

U komt in aanmerking wanneer u praktijkbegeleiding biedt aan een leerling van het vmbo die een basisberoepsgerichte leerweg ingericht als een leer-werktraject of entreeopleiding volgt. Hierbij is het leerwerktraject gericht op het halen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.

Voorwaarden

Alleen het 3e en 4e leerjaar van de opleiding komen in aanmerking voor subsidie.

Om in aanmerking te komen geldt:

 • Het buitenschools praktijkgedeelte bij uw bedrijf of organisatie omvat voor het leer-werktraject minimaal 640 klokuren en maximaal 1280 klokuren per schooljaar. Voor een entreeopleiding minimaal 610 uur in de beroepsbegeleidende leerweg. Het schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
 • De opleiding biedt in elke schoolweek van het 3e en 4e leerjaar binnenschools onderwijs aan.
 • De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de leerling praktijkbegeleiding kreeg in het schooljaar. U vraagt de subsidie achteraf aan.
 • Uw bedrijf of organisatie is voor de periode waarin de praktijkbegeleiding plaatsvindt door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf voor het vmbo.
 • U heeft de praktijkbegeleiding van de leerling aangeboden op basis van een geldige en ondertekende leerwerkovereenkomst. Deze overeenkomst is opgesteld door de onderwijsinstelling en ondertekend door het erkende leerbedrijf, het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling en de leerling (en als de leerling minderjarig is ook de wettelijke vertegenwoordiger).
  In deze overeenkomst staan in elk geval:
  • inhoud, leerdoelen, duur, periode van beoordelingsmaatstaven voor het buitenschoolse praktijkgedeelte;
  • de begeleiding van de leerling; en
  • de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.
 • U vraagt alleen subsidie aan voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet u in minimaal 40 weken begeleiding verzorgen. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding. Als voorbeeld: 20 weken begeleiding resulteert in een maximaal subsidiebedrag van 50% van € 2.700,00.

Belangrijk is dat u in staat bent per leerling de vereiste administratie te verstrekken. Voor de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie kunt u de formats administratie gebruiken die u vindt op de pagina Administratie en controle. Dit is echter niet verplicht. U mag ook gebruik maken van gegevens uit uw eigen administratie. Met de administratie moet u voldoen aan de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling praktijkleren.

Kijk op de pagina Administratie en controle voor meer informatie over de administratieve voorwaarden.

Vragen over praktijkleren?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?