Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg

Gepubliceerd op:
22 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
16 mei 2024

Verzorgt u een praktijkplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Kijk of u gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg.

Hoogte financiering en aanvraagperiode

Startdatum:
vrijdag 1 december 2023
09:00
Einddatum:
vrijdag 12 januari 2024
17:00
Maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkplaats
Totaal budget:
€ 4.500.000

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor de begeleiding van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg (overig onderwijs (ovo)/overige opleidingen deeltijd (odt)) volgt. U helpt hiermee de directe en duurzame inzetbaarheid van werkenden of werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking voor deze subsidie. Mbo-studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) en beroepsbegeleidende leerweg (bbl) komen niet in aanmerking.

Doelgroep

Budget

Als er meer bekend is over het budget in 2024 en 2025, informeren wij u hierover op deze pagina.

De duur van de opleiding waarvoor een erkend leerbedrijf een vergoeding kan ontvangen is maximaal 40 weken vanaf de startdatum die is opgenomen in de praktijkovereenkomst. Voor het realiseren van een praktijkplaats van 40 weken kunt u een vergoeding krijgen van maximaal € 2.700.

RVO neemt per aanvraagronde alle op tijd ingediende volledige aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget verdelen we het budget evenredig over de ingediende aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Aanvraagperiodes

De data van de aanvraagrondes in 2024 en 2025 worden op een later moment vastgesteld. U vindt de openingsdata op deze pagina zodra deze bekend zijn.

Lees meer over het aanvraagproces

Na uw aanvraag

Wij maken bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag gebruik van gegevens van SBB (informatie over de erkenning) en KVK (informatie over het aanvragende bedrijf).

Binnen 13 weken na de sluiting van een aanvraagronde besluit het ministerie van SZW gelijktijdig over alle in die aanvraagronde ingediende aanvragen. Vervolgens wordt aan de hand van alle aanvragen het subsidiebedrag voor een volledig gerealiseerde praktijkplaats berekend. Aan de hand daarvan volgen de individuele beschikkingen. Deze beschikking is direct de vaststelling van de subsidie.

Binnen 2 weken na ontvangst van een positieve beslissing, ontvangt u het bedrag op uw bankrekening. U vindt het terug op uw dagafschrift met het referentienummer van uw aanvraag. Denkt u er aan uw financiële administratie tijdig op de hoogte te stellen van de uitbetaling?

Voorbeeldberekeningen

Bekijk de voorbeeldberekeningen op basis van enkele casussen.

Combineren of stapelen van subsidies

Subsidie praktijkleren in de derde leerweg is niet mogelijk als subsidie voor dezelfde praktijkplaats (student en opleiding) is of wordt verleend op basis van:

  • de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (SLIM-regeling);
  • titel 3.20 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (omscholing naar ICT- en techniek-kansrijke beroepen).

Wetten en regels

Meer weten?

Op de site van SBB vindt u informatie over de meerwaarde van scholing praktijkleren in het mbo voor werkenden en werkzoekenden (pdf).

In opdracht van:
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bent u tevreden over deze pagina?