Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg

Gepubliceerd op:
22 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2023

Verzorgt u een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Kijk of u gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
donderdag 1 juni 2023
07:00 (CET)
Einddatum:
vrijdag 30 juni 2023
15:00 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt weer een aanvraag indienen vanaf 1 juni 2023.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. U helpt hiermee de directe en duurzame inzetbaarheid van werkenden of werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking voor deze subsidie.

Doelgroep

Budget

Van 2021 tot en met januari 2024 stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) subsidie beschikbaar. Het totale beschikbare budget tot en met de 5e subsidieronde is € 25,5 miljoen.

De regeling wordt verlengd tot in ieder geval eind 2025.

In de eerste 5 aanvraagrondes tot januari 2024 is er per aanvraagronde een budget van € 4,5 miljoen beschikbaar met uitzondering van de tweede aanvraagronde. Voor de tweede aanvraagronde is € 7,5 miljoen beschikbaar.

De duur van de opleiding waarvoor een erkend leerbedrijf een vergoeding kan ontvangen is maximaal 40 weken vanaf de startdatum die is opgenomen in de praktijkovereenkomst. Voor het realiseren van een praktijkleerplaats van 40 weken kunt u een vergoeding krijgen van maximaal € 2.700.

Duurt de praktijkplaats korter dan 40 weken of is er minder dan 40 weken begeleid? Dan stellen we de hoogte van de subsidie naar verhouding bij.

RVO neemt per aanvraagronde alle op tijd ingediende volledige aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget verdelen we het budget evenredig over de ingediende aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees meer over de voorwaarden

Aanvraagperiodes

De eerste 5 aanvraagrondes zijn:

 • van 3 januari 2022, 9:00 uur, tot en met 31 januari 2022, 17:00 uur (gesloten)
 • van 1 juni 2022, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2022, 17:00 uur (gesloten)
 • van 1 december 2022, 9:00 uur, tot en met 13 januari 2023, 17:00 uur (gesloten)
 • van 1 juni 2023, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2023, 17:00 uur
 • van 1 december 2023, 9:00 uur, tot en met 12 januari 2024, 17:00 uur

De data van de aanvraagrondes in 2024 en 2025 worden op een later moment vastgesteld. U vindt de openingsdata op deze pagina zodra deze bekend zijn.

U vraagt de subsidie aan binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats.

Duurt de praktijkplaats langer dan 40 weken? Over de weken die liggen na de eerste 40 aaneengesloten weken van de praktijkplaats ontvangt u geen subsidie. U kunt uw aanvraag in dat geval indienen na afloop van de eerste 40 weken, ongeacht of de opleiding al is afgerond.

Lees meer over het aanvraagproces en download de bijlagen die u nodig heeft

Na uw aanvraag

Binnen 13 weken na de sluiting van een aanvraagronde besluit het ministerie van SZW gelijktijdig over alle in die aanvraagronde ingediende aanvragen. Vervolgens wordt aan de hand van alle aanvragen het subsidiebedrag voor een volledig gerealiseerde praktijkplaats berekend. Aan de hand daarvan volgen de individuele beschikkingen. Deze beschikking is direct de vaststelling van de subsidie.

Binnen 2 weken na ontvangst van een positieve beslissing, ontvangt u het bedrag op uw bankrekening. U vindt het terug op uw dagafschrift met het referentienummer van uw aanvraag. Denkt u er aan uw financiële administratie tijdig op de hoogte te stellen van de uitbetaling?

  Wijzigingen doorgeven

  Wilt u een wijziging doorgeven nadat u uw subsidieaanvraag heeft ingediend? Geef dit dan door per mail aan de afdeling Praktijkleren in de derde leerweg.

  Voorbeeldberekeningen

  Bekijk de voorbeeldberekeningen op basis van enkele casussen.

  Combineren of stapelen van subsidies

  Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg is niet mogelijk als subsidie voor dezelfde praktijkplaats (student en opleiding) is of wordt verleend op basis van:

  • de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (SLIM-regeling);
  • titel 3.20 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (omscholing naar ICT- en techniek-kansrijke beroepen).

  Wetten en regels

  Meer weten?

  Subsidieregeling praktijkleren

  Deze regeling geldt voor het begeleiden van studenten bij de beroepspraktijkvorming die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgen. Begeleidt u een mbo BBL-student? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Bent u tevreden over deze pagina?