Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Aanvragen Praktijkleren in de derde leerweg

Gepubliceerd op:
12 augustus 2021
Laatst gecontroleerd op:
19 september 2023

Uw aanvraag voor de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg dient u in via ons elektronisch loket.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Uw aanvraag voorbereiden

Samen met uw aanvraag moet u de volgende stukken indienen:

  • de praktijkovereenkomst
  • de aanwezigheidsadministratie van de student bij het leerbedrijf
  • de begeleidingsadministratie

Voor de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie zijn formats beschikbaar. Deze kunt u hieronder downloaden.

Meerdere deelnemers

Wilt u voor meerdere studenten tegelijk een aanvraag indienen? Dan kunt u ook het CSV-bestand 'MBO-OVO format Praktijkleren in de derde leerweg' gebruiken.

In het CSV-bestand kunt u maximaal 5 studenten opvoeren. Per aanvraag kunt u 1 CSV-bestand uploaden. U kunt dus maximaal 5 praktijkplaatsen per aanvraag indienen. Wilt u meer dan 5 praktijkplaatsen indienen? Dan moet u meerdere aanvragen indienen.

Het CSV-bestand kunt u hieronder downloaden.

Aanvragen

U kunt op dit moment geen aanvraag indienen. Dit kon van 1 juni 2023 tot en met 30 juni 2023, 17:00 uur.

Wijzigingen doorgeven

Heeft u een fout gemaakt in uw aanvraag of wilt u een wijziging doorgeven? Geef dit dan per mail aan ons door via derde-leerweg@rvo.nl.

Intermediair

Wilt u dat een intermediair uw aanvraag indient? Dan kunt u via het machtigingenformulier aangeven welke handelingen de intermediair namens u wel en niet mag doen. Let op: voor het indienen van een aanvraag voor deze subsidieregeling kunt u geen gebruik maken van een ketenmachtiging.

Lees meer over het machtigen van een intermediair

Tips voor aanvragers

Om uw aanvraag goed voor te bereiden, hebben wij de volgende tips voor u:

  1. Zorg op tijd voor eHerkenning.
  2. Dien uw aanvraag op tijd in.
  3. Controleer of u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen.
  4. Zorg dat uw administratie op orde is.
  5. Bereken goed de weken van aanwezigheid van de student en de periode van begeleiding.
  6. Gebruik de juiste begin- en einddatum van begeleiding.
In opdracht van:
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bent u tevreden over deze pagina?