Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 3.1 Biobased

Laatst gecontroleerd op:
11 mei 2023
Gepubliceerd op:
22 november 2010

U kunt in aanmerking komen voor een groenverklaring voor projecten in 2 subcategorieën: productieapparatuur voor grondstoffen of producten op basis van biomassa en productieapparatuur voor (producten van) biobased plastics.

Projecten in deze categorie moeten, naast specifieke eisen per (sub)categorie, voldoen aan een aantal minimale vereisten. Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de tekst van de regeling. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

Groenverklaring aanvragen

Bent u een groenbank of een groenfonds? Vraag dan direct een groenverklaring aan voor uw klant. Wij toetsen de projecten namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Na een positieve beoordeling geven wij een groenverklaring af. We streven ernaar de groenverklaring binnen 8 weken af te geven.

Aanvraagproces groenverklaring

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Subcategorieën

Subcategorie 3.1.1: Productieapparatuur voor grondstoffen of producten op basis van biomassa

Projecten gericht op het in gebruik nemen van productieapparatuur voor grondstoffen of producten op basis van biomassa. Deze zijn bestemd voor: het verwerken van duurzame biomassa tot biomassagrondstoffen, of (onderdelen van) een product waarin biomassagrondstoffen zijn toegepast (maar alleen als het geen gangbare toepassing is).

Subcategorie 3.1.2: Productieapparatuur voor (producten van) biobased plastics

Projecten gericht op het in gebruik nemen van productieapparatuur voor het verwerken van duurzame biomassa tot biobased plastics. Of het produceren van (onderdelen van) producten met als grondstof biobased plastics, gemaakt van duurzame biomassa.

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

Dit heeft u nodig:

 • Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen;
 • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
 • Beschrijving van het systeem/de installatie aan de hand van de regelingseisen (inclusief borging en verwijzing naar offertes, opdrachten en/of facturen). Hierin zijn minimaal de volgende vragen beantwoord. In vergelijking met uw grijze competitie:
  • welke grondstof(fen) wordt bespaart u hoofdzakelijk bij het in gebruik van uw project?
  • hoeveel van deze grondstof(fen)  bespaart dit? Geef hierbij een tijdseenheid op;
  • is er sprake van een vermindering of vervanging van kritische grondstoffen?
 • Aangevraagde of toegekende subsidies.
In opdracht van:
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?