Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 2.1 Biologische landbouw

Laatst gecontroleerd op:
11 mei 2023
Gepubliceerd op:
29 november 2010

U kunt in aanmerking komen voor een groenverklaring voor projecten in 2 subcategorieën: het produceren of verwerken van biologische landbouwprojecten en deelname aan de kwaliteitsregeling.

Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de tekst van de regeling. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

Groenverklaring aanvragen

Biologische landbouw - groenprojecten

Bent u een groenbank of een groenfonds? Vraag dan direct een groenverklaring aan voor uw klant. Wij toetsen de projecten namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Na een positieve beoordeling geven wij een groenverklaring af. We streven ernaar de groenverklaring binnen 8 weken af te geven.

Aanvraagproces groenverklaring

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Subcategorieën

Subcategorie 2.1.1: Produceren of verwerken van biologische landbouwproducten

Alleen projecten uitgevoerd door kleine, middelgrote en micro-ondernemingen komen in aanmerking voor een groenverklaring. Deze categorie is zowel voor bedrijven die al aan alle (voor de biologische productiemethode geldende) vereisten voldoen. Maar ook voor bedrijven die zich hebben aangemeld en in het proces van omschakeling zitten. Binnen de categorie biologische landbouw kunt u de aankoop van cultuurgrond onder de-minimis landbouw in aanmerking laten komen voor een groenverklaring.

Subcategorie 2.1.2: Deelname aan de kwaliteitsregeling

Het is toch mogelijk een groenverklaring te krijgen voor producenten van landbouwproducten die zich hebben aangemeld om te gaan voldoen aan de eisen die aan de biologische landbouw worden gesteld, maar waarbij geen sprake is van investeringen in vaste activa. De groenverklaring is dan afgeleid van de vaste kosten die met de deelname aan de kwaliteitsregeling gepaard gaat. En is gemaximeerd in tijd en omvang.

Dit heeft u nodig om een groenverklaring aan te vragen:

  • Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen;
  • Kopie bedrijfsaansluiting- / procesregistratiebevestiging (SKAL) (indien reeds aanwezig);
  • Schriftelijke bevestiging van aanmelding bij Stichting SKAL (als het gaat om omschakeling naar biologisch)
  • Gecombineerde opgave;
  • Subcategorie 2.1.1: documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
  • Subcategorie 2.1.1: verklaring de-minimissteun bij aankoop grond;
  • Aangevraagde of toegekende subsidies.
In opdracht van:
  • Ministerie van Financiën
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?