Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 2.3 Glastuinbouw

Gepubliceerd op:
22 januari 2016
Laatst gecontroleerd op:
6 april 2022

U kunt in aanmerking komen voor een groenverklaring voor projecten in 2 subcategorieën: Groen Label Kas en LED-verlichting in glastuinbouw.

Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de publicatie in de Staatscourant. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

2.3.1: Groen Label Kas 

Projecten gericht op het bedrijfsmatig telen van gewassen in een Groen Label Kas, met niveau A (conform het certificatieschema Groen Label Kas). Alleen teelt technische investeringen komen in aanmerking voor een groenverklaring.

2.3.2: LED-verlichting in glastuinbouw

Projecten gericht op het verwijderen van SON-T-verlichting (en het volledige vervangen daarvan) door full spectrum LED-verlichting met een equivalent lichtopbrengst in bestaande kassen.

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

Dit heeft u nodig om een groenverklaring aan te vragen:

  • Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen;
  • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
  • Subcategorie 2.3.1: (voorlopig) certificaat Groen Label Kas, met niveau A (conform het van toepassing zijnde certificatieschema Groen Label Kas);
  • Subcategorie 2.3.1: overzichtslijst voorzieningen;
  • Subcategorie 2.3.1: CO2 rekenmodule;
  • Subcategorie 2.3.2: beschrijving van het systeem/de installatie aan de hand van de regelingseisen (als dit onvoldoende blijkt uit offertes, opdrachten en/of facturen);
  • Aangevraagde of toegekende subsidies.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Vragen over Regeling groenprojecten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Financiën
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?