Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 2.3 Glastuinbouw

Gepubliceerd op:
22 januari 2016
Laatst gecontroleerd op:
11 mei 2023

U kunt in aanmerking komen voor een groenverklaring voor projecten in 2 subcategorieën: Groen Label Kas en LED-verlichting in glastuinbouw.

Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de tekst van de regeling. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

Biologische landbouw - groenprojecten

Groenverklaring aanvragen

Bent u een groenbank of een groenfonds? Vraag dan direct een groenverklaring aan voor uw klant. Wij toetsen de projecten namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Na een positieve beoordeling geven wij een groenverklaring af. We streven ernaar de groenverklaring binnen 8 weken af te geven.

Aanvraagproces groenverklaring

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Subcategorieën

2.3.1: Groen Label Kas 

Projecten gericht op het bedrijfsmatig telen van gewassen in een Groen Label Kas, met niveau A (conform het certificatieschema Groen Label Kas). Alleen teelt technische investeringen komen in aanmerking voor een groenverklaring.

2.3.2: LED-verlichting in glastuinbouw

Projecten gericht op het verwijderen van SON-T-verlichting (en het volledige vervangen daarvan) door full spectrum LED-verlichting met een equivalent lichtopbrengst in bestaande kassen.

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

Dit heeft u nodig om een groenverklaring aan te vragen:

  • Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen;
  • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
  • Subcategorie 2.3.1: (voorlopig) certificaat Groen Label Kas, met niveau A (conform het van toepassing zijnde certificatieschema Groen Label Kas);
  • Subcategorie 2.3.1: overzichtslijst voorzieningen;
  • Subcategorie 2.3.1: CO2 rekenmodule;
  • Subcategorie 2.3.2: beschrijving van het systeem/de installatie aan de hand van de regelingseisen (als dit onvoldoende blijkt uit offertes, opdrachten en/of facturen);
  • Aangevraagde of toegekende subsidies.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Financiën
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?