Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 3.2 Grondstofbesparing

Laatst gecontroleerd op:
11 mei 2023
Gepubliceerd op:
6 april 2022

U kunt in aanmerking komen voor een groenverklaring voor projecten in 3 subcategorieën: grondstof besparende productieapparatuur, grondstof besparende industriële apparatuur en productieapparatuur voor duurzamere producten (met terugnamegarantie).

Projecten in deze categorie moeten, naast specifieke eisen per (sub)categorie, voldoen aan een aantal minimale vereisten. Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de tekst van de regeling. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

  Groenverklaring aanvragen

  Bent u een groenbank of een groenfonds? Vraag dan direct een groenverklaring aan voor uw klant. Wij toetsen de projecten namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Na een positieve beoordeling geven wij een groenverklaring af. We streven ernaar de groenverklaring binnen 8 weken af te geven.

  Aanvraagproces groenverklaring

  Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Aanvraagproces groenverklaring.

  Subcategorieën

  Subcategorie 3.2.1: Grondstof besparende productieapparatuur

  Projecten gericht op nieuwe en innovatieve technologie voor grondstof besparende productieapparatuur, bedoeld voor het verminderen van het gebruik van grondstoffen tijdens productieprocessen, door het toepassen van een nieuwe en innovatieve technologie.

  Subcategorie 3.2.2: Grondstofbesparende industriële apparatuur

  Projecten gericht op grondstof besparende industriële apparatuur bedoeld voor het verminderen van het gebruik van grondstoffen door het gebruik van industriële apparatuur (niet zijnde productieapparatuur).

  Subcategorie 3.2.3: Productieapparatuur voor duurzamere producten (met terugnamegarantie)

  Projecten gericht op productieapparatuur voor duurzamere producten, die aan het einde van de levensduur weer door de producent worden ingenomen en verwerkt.

  Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

  • Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen;
  • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
  • Beschrijving van het systeem/de installatie aan de hand van de regelingseisen (inclusief borging en verwijzing naar offertes, opdrachten en/of facturen). Hierin zijn minimaal de volgende vragen beantwoord. In vergelijking met uw grijze competitie:
   • welke grondstof(fen) wordt bespaart u hoofdzakelijk bij het in gebruik van uw project?
   • hoeveel van deze grondstof(fen)  bespaart dit? Geef hierbij een tijdseenheid op;
   • is er sprake van een vermindering of vervanging van kritische grondstoffen?
  • Aangevraagde of toegekende subsidies.
  Bent u tevreden over deze pagina?