Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 3.3 Levensduurverlenging

Gepubliceerd op:
6 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
30 november 2022

U kunt in aanmerking komen voor een groenverklaring voor projecten in 3 subcategorieën: productieapparatuur voor refurbishment of hergebruik, apparatuur of voorziening voor demontage voor hergebruik of recycling, en apparatuur of voorziening voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen.

Projecten in deze categorie moeten, naast specifieke eisen per (sub)categorie, voldoen aan een aantal minimale vereisten. Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de tekst van de regeling. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

Subcategorie 3.3.1: Productieapparatuur voor refurbishment of hergebruik

Projecten gericht op het in gebruik nemen van productieapparatuur apparatuur voor refurbishment of hergebruik.

Subcategorie 3.3.2: Apparatuur of voorziening voor demontage voor hergebruik of recycling

Projecten gericht op (al dan niet geautomatiseerde of gerobotiseerde) apparatuur of voorzieningen voor demontage, voor hergebruik of recycling. Met uitzondering van standaard handgereedschap.

Subcategorie 3.3.3: Apparatuur of voorziening voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen

Projecten gericht op het in gebruik nemen van apparatuur of voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn om verpakkingen opnieuw te gebruiken.

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

Dit heeft u nodig:

  • Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen;
  • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
  • Beschrijving van het systeem/de installatie aan de hand van de regelingseisen (inclusief borging en verwijzing naar offertes, opdrachten en/of facturen) waarin minimaal de volgende vragen beantwoord zijn. In vergelijking met uw grijze competitie:
    • welke grondstof(fen) bespaart u hoofdzakelijk bij het in gebruik nemen van uw project?
    • hoeveel van deze grondstof(fen) wordt bespaard? Geef hierbij een tijdseenheid op;
    • is er sprake van een vermindering of vervanging van kritische grondstoffen?
  • Aangevraagde of toegekende subsidies.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Aanvraagproces groenverklaring.

Bent u tevreden over deze pagina?