Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 3.4 Recycling

Laatst gecontroleerd op:
11 mei 2023
Gepubliceerd op:
6 april 2022

U kunt in aanmerking komen voor een groenverklaring voor projecten in 4 subcategorieën: nieuwe en innovatieve recyclingapparatuur, verwerkingsapparatuur voor gerecyclede grondstoffen, scheidingsapparatuur voor afval en apparatuur voor het chemisch verwerken van afvalstoffen.

Groenverklaring aanvragen

Bent u een groenbank of een groenfonds? Vraag dan direct een groenverklaring aan voor uw klant. Wij toetsen de projecten namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Na een positieve beoordeling geven wij een groenverklaring af. We streven ernaar de groenverklaring binnen 8 weken af te geven.

Aanvraagproces groenverklaring

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Aanvraagproces groenverklaring.

Projecten in deze categorie moeten, naaste specifieke eisen per (sub)categorie, voldoen aan een aantal minimale vereisten. Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de tekst van de regeling. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

Subcategorieën

Subcategorie 3.4.1: Nieuwe en innovatieve recyclingapparatuur

Projecten gericht op het in gebruik nemen van innovatieve recyclingapparatuur voor het verwerken van afval tot grondstof. Met uitzondering van investeringen in mobiele werktuigen en apparatuur voor productie op basis van de teruggewonnen grondstoffen. De apparatuur is bedoeld voor het terugbrengen van afval tot een grondstof door het toepassen van een nieuwe en innovatieve technologie (niet zijnde het chemisch verwerken van afval).

Subcategorie 3.4.2: Verwerkingsapparatuur voor gerecyclede grondstoffen

Projecten gericht op het in gebruik nemen van apparatuur voor het verwerken van gerecycled materiaal tot een product. Met uitzondering van mobiele werktuigen. De apparatuur is bedoeld voor het verwerken van gerecyclede grondstoffen in (onderdelen van) een product (niet zijnde biomassagrondstoffen, met uitzondering van katoenafval).

Subcategorie 3.4.3: Scheidingsapparatuur voor afval

Projecten gericht op het in gebruik nemen van scheidingsapparatuur voor afval, bedoeld voor het scheiden van gemengde afvalstromen in deelstromen. Met uitzondering van mobiele werktuigen.

Subcategorie 3.4.4: Apparatuur voor het chemisch verwerken van afvalstoffen

Projecten gericht op het in gebruik nemen van apparatuur voor het chemisch verwerken van afvalstoffen en terugwinnen van grond- of brandstoffen. Met uitzondering van voorzieningen voor het opwekken van energie.

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

  • Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen;
  • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
  • Beschrijving van het systeem/de installatie aan de hand van de regelingseisen (inclusief borging en verwijzing naar offertes, opdrachten en/of facturen). Hierin zijn minimaal de volgende vragen beantwoord. In vergelijking met uw grijze competitie:
    • welke grondstof(fen) bespaart u hoofdzakelijk bij het gebruik van uw project?
    • hoeveel van deze grondstof(fen) bespaart u? Geef hierbij een tijdseenheid op;
    • is er sprake van een vermindering of vervanging van kritische grondstoffen?
  • Aangevraagde of toegekende subsidies.
Bent u tevreden over deze pagina?