Open voor aanvragen

Berekening steunpercentage

Gepubliceerd op:
2 november 2016
Laatst gecontroleerd op:
22 augustus 2022

Met een groenverklaring kunt u een lening voor uw project afsluiten tegen een lagere rente dan de marktrente. Deze rentekorting geldt tijdens de looptijd van de groenverklaring.

Rentekorting

De rentekorting betekent dat u steun ontvangt. We berekenen deze steun over de hele looptijd van de groenverklaring. De steun die u over een langere periode ontvangt, kunnen we contant maken tot de waarde op het tijdstip van de toekenning daarvan. De berekening van het steunpercentage en de contante waarde van de steun staat beschreven in Beleidsregel regeling groenprojecten 2022.

Berekening

Bij de berekening gelden de volgende rekenfactoren:

  • De hele groene investering wordt met een lening gefinancierd;
  • De lening heeft een maximale looptijd van tien jaar;
  • De lening wordt lineair afgelost tot een restwaarde van 0;
  • Het rentevoordeel is 0,50% punt.
  • De discontovoet die maandelijks door de Europese Commissie wordt bepaald.

Let op: in de werkelijke situatie kunnen deze rekenfactoren anders zijn.

Alle te gebruiken rekenfactoren zijn vast, met uitzondering van het projectvermogen (het te financieren bedrag) en de discontovoet. Zie voor de actuele discontovoet EU base rate/discontovoet.

In de rekentool, die u via onderstaande download vindt, is als voorbeeld de berekening van het steunpercentage opgenomen op basis van de discontovoet zoals die op 1 juni 2022 voor Nederland gold.

Op deze manier komt de steun van de regeling uit op 2,66% van het groene projectvermogen voor een lening van 10 jaar. Voor een lening van 1 jaar is het steunpercentage 0,50%, voor een lening van twee jaar 0,50% + 0,45% = 0,95%, etcetera.

Downloads

Vragen over Groenverklaring?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van FinanciĆ«n
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?