Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 7.2 Gebouw- en terreingebonden waterberging

Laatst gecontroleerd op:
29 november 2022
Gepubliceerd op:
6 april 2022

U kunt in aanmerking komen voor een groenverklaring bij projecten gericht op de aanleg of inrichting van waterberging in stedelijk gebied. Hiermee wordt ter plekke gevallen regenwater opgevangen in het gebouw of op het terrein bij het gebouw. Het opgevangen regenwater infiltreert lokaal of wordt afgevoerd naar het regenwaterriool. Dit gebeurt met gebruik van een meet- en regelsysteem gericht op regenwaterbuffering.

Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de tekst van de regeling. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

  • Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen;
  • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
  • Beschrijving van het project aan de hand van de regelingseisen (als dit onvoldoende blijkt uit offertes, opdrachten en/of facturen);
  • Aangevraagde of toegekende subsidies.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Aanvraagproces groenverklaring.

Bent u tevreden over deze pagina?