Gesloten voor aanvragen

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

Gepubliceerd op:
27 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
23 februari 2023

Gemeenten kunnen de eenmalige specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aanvragen. Een gemeente kan hiermee huurders en eigenaar-bewoners stimuleren energie te besparen in hun woning.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Doel

Door deze regeling vermindert de CO2-uitstoot en verlagen woonlasten. De huurders en eigenaar-bewoners worden zich bewust van hun mogelijkheden om energie te besparen. De RREW is een vervolg op de RRE. Bij de RREW moeten ook huurders betrokken zijn. Bij de RRE was deze doelgroep uitgesloten.

Alleen gemeenten konden een aanvraag indienen. Huurders en eigenaren-bewoners niet. Ook niet via een andere organisatie. De minister verdeelt het bedrag op volgorde van binnenkomst van de juiste aanvragen.

Activiteiten

De gemeente kon voor de volgende activiteiten een vergoeding aanvragen:

 • het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen die de eigenaar-bewoner of de huurder zelf aan kan brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tochtstrips, ledlampen en radiatorfolie;
 • verwarmings- of ventilatiesystemen energiezuinig inregelen of laten inregelen;
 • het geven of laten geven van advies specifiek voor de woning van een huurder of eigenaar-bewoner;
 • het geven of laten geven van algemeen advies.

Budget

Per gemeente is maximaal € 9 miljoen beschikbaar verminderd met het bedrag aan compensabele btw. Per woning is maximaal € 100 beschikbaar. U vraagt deze regeling aan voor minstens 1.000 woningen in uw eigen gemeente.

Het totale budget was bij openstelling € 70 miljoen en is later verhoogd naar € 100 miljoen.

Voorwaarden

De activiteiten moeten uiterlijk 31 december 2022 afgerond zijn. Dit was 31 juli 2022 maar wordt aangepast onder andere omdat gemeenten door COVID vertraging opgelopen hebben. Deze aanpassing is op 27 juni 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. U moet als gemeente de minister op de hoogte houden van de voortgang.

De minister neemt een positieve beslissing als:

 • de activiteiten nog niet begonnen zijn;
 • de aanvraag op minstens 1.000 woningen gericht is;
 • 50% of meer van de aanvraag is voor activiteiten gericht op huurwoningen;
 • 70% of meer gaat naar activiteiten gericht op:
  • het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen
  • het energiezuinig laten inregelen van verwarmings-en ventilatiesystemen of
  • het geven of laten geven van op de specifieke woning gericht advies over energiebesparing;
 • minder dan 10% gaat naar activiteiten die de bovenstaande maatregelen ondersteunen;
 • de minister vermoedt dat u de activiteiten helemaal gaat uitvoeren en gaat voldoen aan de verplichtingen.

Na uw aanvraag

De minister beslist binnen 8 weken nadat uw aanvraag binnen is. Deze termijn kan met maximaal 8 weken worden verlengd.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?