Gesloten voor aanvragen

Stappenplan RVV Nieuwbouw 2020

Laatst gecontroleerd op:
6 maart 2020
Gepubliceerd op:
10 december 2019

Wilt u gebruik maken van de RVV Nieuwbouw 2020? Dan moet u uw investeringen in nieuwe huurwoningen aanmelden op mijn.rvo.nl. Doorloop hiervoor het volgende stappenplan.

Stap 1: eHerkenning of DigiD aanvragen

Bent u een zakelijke verhuurder? Dan heeft u eHerkenning niveau 1 nodig om uw investeringen aan te melden. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel, vraagt u dat dan aan op de website van eHerkenning

Bent u een particuliere verhuurder met meer dan 50 huurwoningen? Dan kunt u uw DigiD gebruiken om uw investeringen aan te melden. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u die aanvragen op de website van DigiD.

Het aanvragen en ontvangen van een DigiD of eHerkenning kost 1 tot 7 werkdagen. Zorg daarom dat u dit op tijd regelt.

Stap 2: Voorgenomen investering aanmelden

Meld uw voorgenomen investering in het e-loket op mijn.rvo.nl. Ga naar 'Nieuwe aanvraag' en kies het formulier ‘RVV Bouw van huurwoningen – voorgenomen investeringen’. De aanmelding doet u per project, waarbij u de woningen afzonderlijk vermeldt in een format.

Is er voor de investering een (omgevings)vergunning nodig? Dan vermeldt u bij uw melding de datum van de vergunning. Is de vergunning nog niet afgegeven? Dan kunt u volstaan met de datum van een brief van het bevoegd gezag (meestal de gemeente), waarin deze verklaart dat de vergunning wordt verstrekt. Als beide mogelijkheden (nog) niet van toepassing zijn, kunt u de voorgenomen investering nog niet melden. Wij kunnen deze documenten bij u opvragen.

Stap 3: Voorlopige investeringsverklaring ontvangen

Wij controleren of een gemelde voorgenomen investering in aanmerking komt voor de regeling. Als dit het geval is, ontvangt u van ons een voorlopige investeringsverklaring. De behandeltermijn voor een melding is 8 weken. Deze termijn kan oplopen als wij aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Stap 4: Investering uitvoeren

U voert de voorgenomen investering uit. Voor de RVV Nieuwbouw 2020 geldt een realisatietermijn van 5 jaar. Deze geldt vanaf het moment dat wij uw melding voor de voorgenomen investering hebben ontvangen.

Stap 5: Definitieve investering melden

Zodra de investering is gerealiseerd en gefactureerd, meldt u deze binnen de geldende termijn via het eLoket op mijn.rvo.nl. Vanaf 3 februari 2020 kunt u deze melding indienen.

Nadere informatie over de melding van een gerealiseerde investering kunt u inzien in de regelgeving. Alleen een belastingplichtige verhuurder in de zin van de Wet maatregelen woningmarkt II kan de gerealiseerde investering melden.

Na ontvangst van de melding controleren wij of u heeft voldaan aan de voorwaarden van de regeling. Dit doen we op basis van onder andere de vergunning, het huisnummerbesluit en een overzicht van de huren. Daarnaast kunnen wij u vragen om aanneemovereenkomsten, detailbegrotingen, facturen en betaalbewijzen. Als blijkt dat voldaan is aan alle voorwaarden, ontvangt u van ons een definitieve investeringsverklaring. De behandeltermijn is 8 weken. Deze termijn kan oplopen als wij aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Stap 6: Vermindering verhuurderheffing toepassen

Heeft u als belastingplichtige verhuurder een definitieve investeringsverklaring ontvangen? Dan kunt u het bedrag van de verhuurderheffing verminderen met het bedrag van de heffingsvermindering dat in de definitieve investeringsverklaring is opgenomen.

De toepassing van de vermindering vindt u in artikel 1.10 op wetten.overheid.nl. U brengt het volledige bedrag van de heffingsvermindering in mindering op de totaal te betalen verhuurderheffing. Daarbij geldt het volgende:

  • U kunt de heffingsvermindering voor maximaal 4 achtereenvolgende jaren inzetten bij definitieve investeringsverklaringen die zijn afgegeven in de periode 1 januari tot en met 30 september.
  • U kunt de heffingsvermindering voor maximaal 3 achtereenvolgende jaren inzetten bij definitieve investeringsverklaringen die zijn afgegeven in de periode 1 oktober tot en met 31 december.

Vragen over de RVV Nieuwbouw 2020?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?