Gesloten voor aanvragen

Stappenplan RVV Algemeen

Laatst gecontroleerd op:
21 februari 2022
Gepubliceerd op:
16 december 2019

Wilt u gebruik maken van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV)? Dan moet u uw investeringen in woningen aanmelden op mijn.rvo.nl. Doorloop hiervoor het volgende stappenplan. Dit stappenplan hoort bij de RVV Nieuwbouw 2017 NBO + NBB, de RVV Verbouw tot huurwoningen, de RVV Sloop, de RVV Samenvoeging, de RVV Kleinschalige verbouw en de RVV Grootschalige verbouw.

Stap 1: eHerkenning of DigiD aanvragen

Bent u een zakelijke verhuurder?

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Bent u een particuliere verhuurder met meer dan 50 huurwoningen? Dan kunt u uw DigiD gebruiken om uw investeringen aan te melden. Het aanvragen en ontvangen van een DigiD kost maximaal 3 werkdagen.

Let op: vanaf 1 november 2021 heeft u de DigiD app óf DigiD met sms-controle nodig om in te loggen.

Stap 2: Voorgenomen investering aanmelden

Meld uw voorgenomen investering aan op mijn.rvo.nl. De aanmelding doet u per woning. Is er voor de investering een (omgevings)vergunning nodig? Dan vermeldt u bij uw melding de datum van de vergunning. Is de vergunning nog niet afgegeven? Dan kunt u volstaan met de datum van een brief van het bevoegd gezag (meestal de gemeente), waarin deze verklaart dat de vergunning wordt verstrekt. Als beide mogelijkheden (nog) niet van toepassing zijn, kunt u de voorgenomen investering nog niet melden. Wij kunnen deze documenten bij u opvragen.

Stap 3: Voorlopige investeringsverklaring ontvangen

Wij controleren of een gemelde voorgenomen investering in aanmerking komt voor de regeling. Als dit het geval is, ontvangt u van ons een voorlopige investeringsverklaring. De behandeltermijn voor een melding is 8 weken. Deze termijn kan oplopen als wij aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Stap 4: Investering uitvoeren

U voert de voorgenomen investering uit. Voor de RVV Nieuwbouw 2020, RVV Grootschalige verbouw, RVV Nieuwbouw 2017 NBO, RVV Nieuwbouw 2017 NBB en RVV Verbouw tot huurwoningen geldt een realisatietermijn van 5 jaar. Voor de RVV Samenvoeging, RVV Sloop en RVV Kleinschalige verbouw geldt een realisatietermijn van 3 jaar. De realisatietermijn geldt vanaf het moment dat wij uw melding van de voorgenomen investering hebben ontvangen.

Stap 5: Definitieve investering melden

Zodra de investering is gerealiseerd en gefactureerd, meldt u deze binnen de geldende termijn. Ga naar 'Nieuwe aanvraag' en kies het formulier: ‘RVV Afdrachtvermindering Verhuurderheffing gerealiseerde investeringen'. Voor de investeringscategorie RVV Nieuwbouw 2020 kiest u het formulier 'RVV bouw van huurwoningen gerealiseerde investeringen'. De aanmelding doet u per woning. Nadere informatie over de melding van een gerealiseerde investering kunt u inzien in de regelgeving. Alleen een belastingplichtige verhuurder in de zin van de Wet maatregelenwoningmarkt II kan de gerealiseerde investeringen melden.

Na ontvangst van de melding controleren wij of u heeft voldaan aan de voorwaarden van de regeling. Dit doen we op basis van onder andere de vergunning en het huisnummerbesluit. Daarnaast kunnen wij u vragen om een overzicht van de huren, aanneemovereenkomsten, detailbegrotingen, facturen en betaalbewijzen. Als blijkt dat voldaan is aan alle voorwaarden, ontvangt u van ons een definitieve investeringsverklaring. De behandeltermijn is 8 weken. Deze termijn kan oplopen als wij aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Door de afschaffing van de verhuurderheffing vanaf belastingjaar 2023 kan alleen nog in 2022 een realisatie gemeld worden. Meldt u vóór 5 augustus 2022 een gerealiseerde investering bij ons aan en voldoet deze aan alle voorwaarden? Dan ontvangt u de definitieve investeringsverklaring voor 1 oktober 2022.

Stap 6: Vermindering verhuurderheffing toepassen

Heeft u als belastingplichtige verhuurder een definitieve investeringsverklaring ontvangen? Dan kunt u het bedrag van de verhuurderheffing verminderen met het bedrag van de heffingsvermindering, dat in de definitieve investeringsverklaring is opgenomen.

De toepassing van de vermindering vindt u in artikel 1.10 van de wet. U brengt het volledige bedrag van de heffingsvermindering in mindering op de totaal te betalen verhuurderheffing. Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst: Regeling Vermindering Verhuurderheffing (belastingdienst.nl).

Vragen over de RVV?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?