Gesloten voor aanvragen

Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming 2019

Laatst gecontroleerd op:
21 februari 2022
Gepubliceerd op:
7 augustus 2018

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) biedt fiscaal voordeel bij het verduurzamen van sociale huurwoningen in heel Nederland.

Het is niet meer mogelijk om een voorgenomen investering 2019 aan te melden voor deze heffingsvermindering. U kunt wel uw gerealiseerde investering 2019 aanmelden.

In het coalitieakkoord is aangekondigd dat de verhuurderheffing per 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Het kabinet gaat hierover in 2022 een wetsvoorstel aanbieden aan het parlement. Dit betekent dat 2022 het laatste jaar is waarin u nog verhuurderheffing betaalt en de RVV kunt gebruiken.

Wilt u een gerealiseerde investering aanmelden om in boekjaar 2022 nog een vermindering op de verhuurderheffing te krijgen? Dan moeten wij de investeringsverklaring voor 1 oktober 2022 afgeven.

Meldt u vóór 5 augustus 2022 een gerealiseerde investering bij ons aan en voldoet deze aan alle voorwaarden? Dan ontvangt u de definitieve investeringsverklaring voor 1 oktober 2022.

Energie-Index

Voor meldingen RVV Verduurzaming ingediend in 2019, blijft de Energie-Index (EI) geldig. De Energie-Index is ook nodig voor het aanmelden van uw gerealiseerde investering 2019.

De heffingsvermindering is onder andere mogelijk voor het aardgasvrij maken van huurwoningen. Daarnaast is de heffingsvermindering gebaseerd op de Energie-Index van de huurwoning. Deze moet minimaal 3 EI-stappen verbeteren na de renovatie en minstens een 1,4 zijn.

Budget

De regelgeving RVV biedt de mogelijkheid om de bedragen van de heffingsvermindering per kwartaal aan te passen. Vanwege het aantal aanmeldingen werden de heffingsverminderingsbedragen per 1 juli 2019 op € 0,00 gezet. De aankondiging en achtergrond hiervan leest u na in de Kamerbrief sluiting RVV Verduurzaming.

Dit betekent dat de heffingsvermindering op 1 juli 2019 is gesloten voor aanmeldingen voor voorgenomen investeringen. Er is een jaarlijks budget heffingsvermindering voor verduurzaming. Voor 2019-2021 was dit cumulatief € 156 miljoen, met een maximum van € 78 miljoen in 2019 en 2020.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de RVV Verduurzaming 2019:

 • U bent als woningcorporatie of verhuurder in bezit van meer dan 50 sociale huurwoningen.
 • U moet verhuurderheffing betalen.
 • U verbetert de woningen energetisch met ten minste 3 Energie-Index stappen.
 • De woningen krijgen allemaal een Energie-Index van ten hoogste 1,40, energieprestatie-indicator B of hoger.
 • U investeert een minimaal bedrag per woning, afhankelijk van het aantal Energie-Index-stappen.
 • Met realisatie bedoelen we het na de renovatie (laten) afmelden van de gerealiseerde Energie-Index of energielabel in EP-online. Bij de realisatiemelding dient u een ondertekende bestuurdersverklaring in. De ondertekening is gebaseerd op de opgenomen eindafmelding in EP-online en kan daarom niet eerder worden ondertekend.
 • U zorgt dat de renovatiewerkzaamheden zijn afgerond en de woningen als gerealiseerde investering zijn aangemeld. Meldt u vóór 5 augustus 2022 een gerealiseerde investering bij ons aan en voldoet deze aan alle voorwaarden? Dan ontvangt u de definitieve investeringsverklaring voor 1 oktober 2022.

Op de pagina Tabel Energie-Index, heffingsvermindering, investering verhuurder leest u met welke bedragen de heffing wordt verminderd. Dit gebeurt op basis van het aantal gerealiseerde Energie-Index-stappen en het minimale investeringsbedrag.

Na uw aanmelding

U kunt uw gerealiseerde investering 2019 aanmelden via de knop Direct regelen. Wilt u eerst nog meer informatie over hoe u uw realisatiemelding voorbereidt? Lees dan eerst het Stappenplan RVV Verduurzaming 2019.

U kunt in 2022 nog de energiebesparende maatregelen uitvoeren. Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd, laat u opnieuw een Energie-Index opnemen van de woningen. Wanneer deze Energie-Index is afgemeld in EP-online, meldt u de gerealiseerde investering.
Meldt u vóór 5 augustus 2022 een gerealiseerde investering bij ons aan en voldoet deze aan alle voorwaarden? Dan ontvangt u de definitieve investeringsverklaring voor 1 oktober 2022.

Administratie

Als u gebruikmaakt van de regeling, dan moet u een aparte administratie hebben voor de woningen en de Energie-Index (EI) waarvoor u de investeringen aanmeldt. Dit betekent vooraf een gedegen en inzichtelijke voorbereiding van:

 • afspraken
 • administratie
 • berekeningen
 • (gescheiden) begrotingen/offertes

Na de realisatie moet u duidelijk kunnen aantonen:

 • welke werkzaamheden bijdroegen aan de verbetering van de Energie-Index;
 • hoeveel deze werkzaamheden kostten.

Wij vragen deze administratie op als hiervoor aanleiding is of als onderdeel van een steekproefcontrole. Kreeg u voor dezelfde verduurzamingsactiviteiten al een of meerdere subsidies, anders dan vermindering van de fiscale afdracht? Breng deze bijdragen dan in mindering op de investeringskosten.

Vragen over de RVV Verduurzaming?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?