Gesloten voor aanvragen

Stappenplan RVV Verduurzaming 2021

Laatst gecontroleerd op:
21 februari 2022
Gepubliceerd op:
6 november 2020

Doorloop het stappenplan om uw aanmeldingen voor de RVV Verduurzaming te doen.

Stap 1 - eHerkenning en DigiD

Bent u een zakelijke verhuurder?

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Bent u een particuliere verhuurder met meer dan 50 huurwoningen? Dan kunt u uw DigiD gebruiken om uw gerealiseerde investeringen aan te melden. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u die aanvragen op de website van DigiD. Let op: vanaf 1 november 2021 heeft u de DigiD app óf DigiD met sms-controle nodig om in te loggen.

Houd bij het aanvragen van uw inlogmiddel rekening met een levertermijn.

Stap 2 - Voorlopige investeringsverklaring

Uw bestaande situatie is geregistreerd in EP-online en u meldde uw voorgenomen investering aan. Als deze investering voldoet aan de regeling dan ontvangt u van ons een voorlopige investeringsverklaring. De behandeltermijn voor een melding is 8 weken. Deze termijn kan oplopen als wij aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Stap 3 - Uitvoering van de investeringen

U voert de voorgenomen investering uit. Door de afschaffing van de verhuurderheffing vanaf belastingjaar 2023 kunt u alleen nog maar in 2022 een realisatie melden. Meldt u vóór 5 augustus 2022 een gerealiseerde investering bij ons aan en voldoet deze aan alle voorwaarden? Dan ontvangt u de definitieve investeringsverklaring voor 1 oktober 2022.

Stap 4 - Registreren nieuwe situatie in EP-online

Na de realisatie van de voorgenomen investering laat u het energielabel van de woningen opnemen en afmelden in EP-online door een EPA-w adviseur.

Stap 5 - Aanmelden definitieve investering en definitieve investeringsverklaring

Is de investering gerealiseerd en gefactureerd binnen de geldende termijn? Dan meldt u uw gerealiseerde investering aan. Meer informatie over de melding van een gerealiseerde investering staat in de regelgeving. Alleen een belastingplichtige verhuurder in de zin van de Wet maatregelenwoningmarkt II kan de gerealiseerde investeringen aanmelden.

U meldt de woningen aan als gerealiseerde investering via de knop 'Direct aanmelden gerealiseerde investering'.

Vervolgens klikt u op de knop ‘Gerealiseerde investering RVV Verduurzaming 2021’. Na het inloggen (zie stap 1) gaat u naar 'Nieuwe aanvraag' en kiest u het formulier: 'RVV Verduurzaming 2021 - gerealiseerde investeringen'.

U bent verplicht om bij het melden van de gerealiseerde investering een correct ingevulde 'Bestuurdersverklaring RVV Verduurzaming 2021' mee te sturen. De verklaring moet ondertekend zijn na de opnamedatum van de energielabels.

Wij vergelijken uw voorgenomen investering met de gerealiseerde investering. Ook controleren we of in de woningen de voorgenomen verbetering in Energielabelstappen is bereikt. Wanneer voldaan is aan de voorwaarden, ontvangt u van ons een definitieve investeringsverklaring. De behandeltermijn voor een dergelijke melding is 8 weken. Deze termijn kan oplopen wanneer wij aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Stap 6 - Vermindering verhuurderheffing

Heeft u als belastingplichtige verhuurder een definitieve investeringsverklaring ontvangen? Dan mag u het bedrag van de verhuurderheffing verminderen met het in de verklaring opgenomen bedrag van de heffingsvermindering.

De toepassing van de vermindering vindt u in artikel 1.10 van de wet.

Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst: Regeling Vermindering Verhuurderheffing.

Vragen over de RVV Verduurzaming?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?