Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Kennis delen over duurzame landbouw in demonstratiebedrijf

Gepubliceerd op:
30 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
14 maart 2023

Is uw agrarisch bedrijf al omgeschakeld naar duurzame landbouw? En wilt u uw kennis en ervaring delen met andere agrariërs? Dan kunt u subsidie aanvragen om een demonstratiebedrijf te worden. Dit kan met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

Voor wie?

De subsidie is voor duurzame landbouwbedrijven die een demonstratiebedrijf voor duurzame landbouw willen zijn. Op uw bedrijf geeft u voorlichting en demonstraties aan andere agrariërs. U deelt uw kennis en ervaring. Zo inspireert u uw collega’s om ook over te stappen op duurzame landbouw.

U kunt deze subsidie ook aanvragen als:

 • u een landbouwbedrijf heeft dat een demonstratiebedrijf wil zijn samen met maximaal 2 andere landbouwbedrijven;
 • u intermediair bent van maximaal 3 landbouwbedrijven die een demonstratiebedrijf willen zijn.

Als landbouwbedrijf kunt u voor maximaal 1 aanvraag subsidie krijgen.
Als intermediair kunt u voor maximaal 2 aanvragen subsidie krijgen.

Voorwaarden

U kunt subsidie krijgen als u hieraan voldoet:

 • Uw agrarisch bedrijf wordt 3 jaar een demonstratiebedrijf voor duurzame landbouw.
 • U gaat voorlichting en demonstraties geven over duurzame landbouw op uw bedrijf.
 • U begint met de uitvoering van uw projectplan binnen 3 maanden na goedkeuring van uw aanvraag.

Daarnaast draagt uw agrarisch bedrijf bij aan minimaal 5 van deze doelen:

 • minder uitstoot van stikstof (verplicht onderwerp)
 • minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 • minder uitstoot van broeikasgassen
 • minder uitstoot van nitraat
 • grotere biodiversiteit
 • meer duurzaam bodembeheer
 • meer hergebruik van veevoer
 • meer dierenwelzijn en diergezondheid

Waarover geeft u voorlichting en demonstraties?

U geeft voorlichting en demonstraties over de omschakeling naar duurzame landbouw op uw bedrijf. U laat inspirerende voorbeelden uit de praktijk zien. Ook gaat u in op de bedrijfseconomische gevolgen. Daarbij behandelt u bij voorkeur minimaal 5 van de doelen die hierboven staan.

Voor welke kosten is de subsidie?

De subsidie is bedoeld voor deze kosten:

 • het organiseren van voorlichting en demonstraties over duurzame landbouw op uw bedrijf. U mag hiervoor ook mensen inhuren.
 • het geven van voorlichting en demonstraties over duurzame landbouw op uw bedrijf. U mag hiervoor ook mensen inhuren.
 • het inhuren van een deskundige voor monitoring, analyse en verslaglegging. Dit is alleen voor voorlichting en demonstraties.
 • publiciteit en promotie, zoals drukwerk en advertenties
 • voorlichtingsmateriaal
 • ontvangst van agrariërs op uw bedrijf

De subsidie is niet bedoeld voor kosten van de omschakeling zelf.

Budget

Een demonstratiebedrijf kan tussen € 75.000 en € 120.000 subsidie krijgen. Daarmee betaalt u de kosten van voorlichting en demonstraties over duurzame landbouw op uw bedrijf.

Voor deze aanvraagperiode is in totaal € 3,44 miljoen beschikbaar.

Aanvragen

U kunt deze subsidie op dit moment niet aanvragen. Houd onze website in de gaten voor de nieuwe aanvraagperiode.

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie aangevraagd om demonstratiebedrijf te worden? Dan gaat het zo verder:

Stap 1: Beslissing

Na de sluitingsdatum (15 december 2021) geven wij punten aan de volledige subsidieaanvragen. Daarvoor gebruiken wij deze criteria:

 • impact van het project (telt 2 keer)
 • kwaliteit van de combinatie van het samenwerkingsverband en de aanvrager
 • kwaliteit van het projectplan
 • kosteneffectiviteit van het project

Op deze manier zetten we de aanvragen in een volgorde. De aanvraag met de meeste punten staat bovenaan en krijgt als eerste subsidie. Daarna de aanvraag op de 2e plaats. En zo verder totdat de subsidiepot leeg is. Uiterlijk 30 maart 2022 ontvangt u onze beslissing over uw subsidieaanvraag.

Stap 2: Aanvraag beheren

Als u wilt, kunt u nog uw aanvraag veranderen of intrekken. Dit doet u voordat u de definitieve vaststelling van de SABE-subsidie aanvraagt.

Stap 3: Definitieve vaststelling aanvragen

Als u uw project heeft afgerond, vraagt u de definitieve vaststelling van de SABE-subsidie aan. Dat heet de vaststellingsaanvraag. Hierover krijgt u bericht.

Stap 4: Definitieve vaststelling

Wij controleren uw vaststellingsaanvraag. We bekijken of u aan alle voorwaarden van de SABE-subsidie voldoet. Daarna berekenen wij uw definitieve subsidie. Tot slot rekenen we met u af.

Wetten en regels

Lees meer over de wet- en regelgeving van de SABE in deze publicaties:

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?