Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Samen leren in project over duurzame landbouw

Gepubliceerd op:
27 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
10 februari 2023

Wilt u samen met een groep agrariërs van elkaar leren over duurzame landbouw? Bijvoorbeeld over duurzaam bodembeheer of minder stikstofuitstoot? Als u voor zo'n samenwerkingsverband een project opzet, kunt u subsidie aanvragen. Dit kan met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

Hoogte subsidie en budget

Startdatum:
dinsdag 31 mei 2022
22:01 (CEST)
Einddatum:
donderdag 14 juli 2022
15:00 (CEST)
maximaal 80% van uw projectkosten. Subsidiebedrag minimaal € 50.000, maximaal € 200.000
Totaal budget:
€ 7.200.000

SABE-projectsubsidies gaat verder als GLB-projectsubsidies

Wilt u een projectsubsidie aanvragen? Per 1 januari 2023 is de SABE-regeling overgegaan in de GLB-regeling. De regeling valt nu onder het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Vraag uw subsidie voortaan aan via GLB-projectsubsidie praktijkleernetwerken (rvo.nl) en GLB-projectsubsidie demonstratiebedrijf (rvo.nl).

Voor wie?

Organiseert u een project voor een groep agrarisch ondernemers die samen willen leren over duurzame landbouw? Een project waarin u ook kennis deelt? Dan kunt u deze subsidie aanvragen.

Voorwaarden

U kunt de subsidie aanvragen als u hieraan voldoet:

 • Uw project gaat over een of meer onderwerpen die hieronder staan.
 • Uw project bestaat uit trainingen, workshops, coaching, voorlichting en/of demonstraties.
 • Uw project duurt tot uiterlijk 1 april 2025.
 • Uw medewerkers zijn opgeleid om uw project te kunnen uitvoeren.
 • U heeft geen agrarisch bedrijf.
 • U heeft geen bedrijf voor de verkoop van landbouwproducten, gewasbeschermingsmiddelen, diervoeders, landbouwmechanisatieproducten of meststoffen.

Waarover gaat uw project?

Uw project gaat over duurzame landbouw. U behandelt één of meer van deze onderwerpen:

Kringlooplandbouw

 • (stikstof)uitstoot en hergebruik nutriënten
 • gezonde bodem, water en teeltsystemen
 • weerbare teeltsystemen en gewasbescherming
 • circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen
 • natuurinclusieve landbouw
 • precisielandbouw

Duurzaam ondernemerschap

 • persoonlijke ontwikkeling van ondernemers en hun bedrijf
 • horizontale samenwerking
 • bedrijfsopvolging
 • duurzaam verdienvermogen

Deze projecten kregen eerder SABE-projectsubsidie

Op zoek naar voorbeelden van projecten die eerder subsidie kregen uit de SABE-regeling? Kijk dan eens op de website van Groen Kennisnet. Daar vindt u informatie over projecten die SABE-projectsubsidie kregen (klik onder Toon alles op SABE-projecten).

Budget

U krijgt maximaal 80% van uw projectkosten vergoed. Het subsidiebedrag is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000. Hiervan betaalt u bijvoorbeeld loonkosten of de kosten om een zaal te huren.

Voor deze aanvraagperiode is in totaal € 7,2 miljoen beschikbaar:

 • € 3,6 miljoen voor projecten over (stikstof)uitstoot en hergebruik nutriënten
 • € 3,6 miljoen voor projecten over andere onderwerpen die hierboven staan genoemd

Uw aanvraag voorbereiden

Bereid uw aanvraag goed voor. Kijk bijvoorbeeld het webinar terug waarin experts uitleg geven over de aanvraag. Controleer of u eHerkenning niveau 3 heeft. En vul de verplichte bijlagen alvast in.

Terugkijken: webinar SABE-projectsubsidie 25 mei 2022

Hoe vraagt u projectsubsidie aan met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE)? En hoe ziet zo’n samenwerkingsproject met andere agrariërs er dan uit? In dit webinar geven RVO-experts  en ervaringsdeskundigen uitleg. Webinar gemist? Geen probleem. Kijk het webinar SABE-projectsubsidie terug.

eHerkenning voor inloggen

Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Het kan tot 7 dagen duren totdat u eHerkenning niveau 3 in huis heeft. 

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?