Gesloten voor aanvragen

GLB-projectsubsidie demonstratiebedrijf

Laatst gecontroleerd op:
24 juni 2024
Gepubliceerd op:
11 september 2023

Heeft u een agrarisch bedrijf dat al voor het grootste gedeelte overgeschakeld is op duurzame landbouw? Wilt u uw kennis en ervaring delen met andere landbouwers? Mogelijk zelfs in samenwerkingsverband? Dan kunt u subsidie ontvangen als demonstratiebedrijf.

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 2 oktober 2023
09:00
Einddatum:
woensdag 15 november 2023
17:00
€ 75.000 tot maximaal € 360.000
Totaal budget:
€ 3.750.000

Laatste aanpassingen op deze pagina

 • 18 april 2024: De tekst over de deelbetaling is gewijzigd.

Voor wie?

De overgang naar een duurzaam landbouwbedrijf gaat niet vanzelf. De subsidie ondersteunt landbouwers bij deze omschakeling via het delen van kennis en informatie. De kennis van landbouwers is belangrijk en wordt gebruikt om andere landbouwers te helpen. Wilt u uw bedrijf inzetten als demonstratiebedrijf? En andere landbouwers informeren en inspireren met uw kennis en ervaring? Dan kunt u hiervoor subsidie ontvangen.

U kunt deze subsidie aanvragen als u in een van deze categorieën valt:

 • U bent een landbouwer en wilt aanbieder van kennisoverdracht en voorlichting zijn als demonstratiebedrijf.
 • U bent een landbouwer en wilt met maximaal twee andere landbouwers samen een demonstratiebedrijf zijn.
 • U heeft een onderneming als niet-landbouwer en doet als penvoerder een aanvraag voor maximaal 3 landbouwers. Deze landbouwers willen allemaal met hun bedrijf demonstratiebedrijven zijn.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 3.750.000. U kunt per demonstratiebedrijf minimaal € 75.000 tot maximaal € 120.000 krijgen. Er kunnen 3 bedrijven samenwerken in een demonstratieproject. Deze bedrijven ontvangen dus samen maximaal € 360.000.

Voor deze openstelling geldt een subsidiepercentage van 100%. Alle subsidiabele kosten worden dus vergoed.

Voorwaarden

Wilt u deze subsidie aanvragen? Dan moet uw bedrijf voldoen aan een aantal voorwaarden. Het bedrijf dat subsidie ontvangt, is een duurzaam landbouwbedrijf. Uw bedrijf houdt zich in elk geval bezig met de emissiereductie van stikstof. En met minimaal 5 van deze onderwerpen:

 • emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen en toepassing van geïntegreerde gewasbescherming
 • emissiereductie broeikasgassen
 • emissiereductie nitraat en andere meststoffen
 • vergroten biodiversiteit
 • versterken duurzaam bodembeheer
 • verhogen aandeel circulair veevoergebruik
 • verbeteren dierenwelzijn en -gezondheid

Daarnaast heeft u gekwalificeerde en opgeleide personen die u inzet voor de kennisoverdracht. We vragen cv’s of andere documenten op om dit te controleren.

U kunt geen subsidie ontvangen wanneer:

 • uw bedrijf gewasbeschermingsmiddelen, diervoeders, landbouwmechanisatieproducten of meststoffen verkoopt, of;
 • uw bedrijf in een groep verbonden is aan een bedrijf dat de bovenstaande producten verkoopt.

Ontvangt uw project subsidie? Dan deelt u informatie over uw project. Dit kan bijvoorbeeld door een samenvatting of verslag aan te leveren. Deze informatie wordt gedeeld op Groen Kennisnet.

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Alleen als de bijlagen compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag behandelen. U stuurt deze bijlagen mee:

 • projectplan
 • begroting
 • onderbouwing van de begroting
 • bewijsstukken en offertes van het demonstratieproject
 • cv’s of andere documenten van personen die actief zijn met de kennisoverdracht
 • samenwerkingsovereenkomst (wanneer er een samenwerkingsverband is aangevraagd)

Voor het projectplan, de begroting en de mogelijke samenwerkingsovereenkomst gebruikt u onze formats. 

Kostenverantwoording door deelprestaties

Is de subsidie die u verleend krijgt meer dan € 25.000, maar minder dan € 125.000? Dan is de manier waarop u uw kosten verantwoordt misschien anders dan u bent gewend. Dit doet u namelijk door de prestaties in uw project zo veel mogelijk op te delen in deelprestaties. De deelprestaties geeft u bij uw aanvraag al door.

Kosten berekenen

Voor het berekenen van de subsidiabele kosten is er een extra rekenmethode. Deze noemen wij vereenvoudigde kostenoptie (VKO). U kunt deze methode gebruiken om uw kosten te berekenen. Hoe u dit doet, leggen wij uit op Vereenvoudigde kostenoptie (VKO) voor GLB-subsidies.

Het proces subsidieaanvraag in beeld

U vindt het proces subsidieaanvraag ook in onze interactieve infographic. Daarin kunt u klikken op de gekleurde plustekens. U krijgt dan meer uitleg over dat onderdeel.

Na uw aanvraag

Hebben wij uw aanvraag voor subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij deze en ontvangt u onze beslissing binnen 22 weken na de sluitingsdatum.

Wijzigingen doorgeven

Geef belangrijke wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. U geeft een wijziging door voordat u deze uitvoert.

Deelbetaling aanvragen

U kunt 2 keer per jaar een deelbetaling aanvragen voor de kosten die u heeft gemaakt. Een deelbetaling is 25% van het verleende subsidiebedrag of € 25.000. De deelbetaling(en) kunnen nooit meer dan 90% van het verleende subsidiebedrag zijn.

Vaststelling aanvragen

U heeft tot 3 jaar na de beslissing op uw aanvraag de tijd om uw project uit te voeren. Heeft u uw project uitgevoerd? Dan vraagt u binnen 13 weken vaststelling van uw subsidie aan. 

Wetten en regels

In de publicatie van 9 september 2023 van de Staatscourant staan de wetten en regels die horen bij deze subsidie.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?