Gesloten voor aanvragen

GLB-projectsubsidie praktijkleernetwerken

Gepubliceerd op:
11 september 2023
Laatst gecontroleerd op:
18 april 2024

Bent u ondernemer? En wilt kennis en informatie delen met een groep samenwerkende landbouwers? Dan kunt u subsidie krijgen.

Hoogte subsidie en budget

Startdatum:
maandag 2 oktober 2023
09:00
Einddatum:
woensdag 15 november 2023
17:00
€ 50.000 tot maximaal € 200.000
Totaal budget:
€ 3.750.000

Laatste aanpassingen op deze pagina 

 • 18 april 2024: De tekst over de deelbetaling is gewijzigd.

Voor wie?

Deze subsidie helpt ondernemers om hun kennis en informatie te delen met een groep samenwerkende landbouwers. Deze groepen kunnen bijvoorbeeld praktijknetwerken of lerende netwerken zijn. Bent u geen landbouwer, maar wel ondernemer? En wilt u kennis en informatie uitwisselen over het beschermen van natuur, milieu en klimaat? U kunt hiervoor subsidie ontvangen.

U kunt uitwisseling van kennis en informatie bijvoorbeeld mogelijk maken door:

 • trainingen en workshops te geven
 • coaching aan te bieden
 • voorlichtings- en demonstratieactiviteiten te organiseren

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 3.750.000. U kunt minimaal € 50.000 tot maximaal € 200.000 subsidie krijgen. Voor deze openstelling geldt een subsidiepercentage van 80%. 80% van de subsidiabele kosten worden dus vergoed.

Voorwaarden

Wilt u deze subsidie aanvragen? Dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo levert u een verklaring van een groep samenwerkende landbouwers. In de verklaring leggen de landbouwers uit wat hun behoefte aan kennisoverdracht is.

Uw project heeft te maken met kennisoverdracht over een of meer van deze onderwerpen:

Daarnaast heeft u gekwalificeerde en opgeleide personen die u inzet voor de kennisoverdracht. We vragen cv’s of andere documenten op om dit te controleren.

U kunt geen subsidie ontvangen wanneer u:

 • een producentengroepering- of organisatie bent, en;
 • een landbouwer verplicht hiervan lid te zijn wanneer deze wil meedoen met het project.

Ontvangt uw project subsidie? Dan deelt u informatie over uw project. Dit kan bijvoorbeeld door een samenvatting of verslag aan te leveren. Deze informatie wordt gedeeld op Groen Kennisnet.

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Alleen als de bijlagen compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag behandelen. U stuurt deze bijlagen mee:

 • projectplan
 • begroting
 • onderbouwing van de begroting
 • bewijsstukken en offertes van het project
 • cv’s of andere documenten van personen die actief zijn voor de kennisoverdracht
 • verklaring van een groep samenwerkende landbouwers waarin staat welke behoefte tot kennisoverdracht er is

Voor het projectplan, de begroting en de verklaring gebruikt u onze formats.

Kostenverantwoording door deelprestaties

Is de subsidie die u verleend krijgt meer dan € 25.000, maar minder dan € 125.000? Dan is de manier waarop u uw kosten verantwoordt misschien anders dan u bent gewend. Dit doet u namelijk door de prestaties in uw project zo veel mogelijk op te delen in deelprestaties. De deelprestaties geeft u bij uw aanvraag al door.

Kosten berekenen

Voor het berekenen van de subsidiabele kosten is er een extra rekenmethode. Deze noemen wij vereenvoudigde kostenoptie (VKO). U kunt deze methode gebruiken om uw kosten te berekenen. Hoe u dit doet, leggen wij uit op Vereenvoudigde kostenoptie (VKO) voor GLB-subsidies

Het proces subsidieaanvraag in beeld

U vindt het proces subsidieaanvraag ook in onze interactieve infographic. Daarin kunt u klikken op de gekleurde plustekens. U krijgt dan meer uitleg over dat onderdeel.

Na uw aanvraag

Hebben wij uw aanvraag voor subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij deze en ontvangt u onze beslissing binnen 22 weken na de sluitingsdatum. 

Wijzigingen doorgeven

Geef belangrijke wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. U geeft een wijziging door voordat u deze uitvoert.

Deelbetaling aanvragen

U kunt op dit moment helaas geen aanvraag voor een deelbetaling doen. Wij doen ons best dit zo snel mogelijk op te lossen. U leest hier wanneer u een aanvraag voor een deelbetaling kan doen.

U kunt 2 keer per jaar een deelbetaling aanvragen voor de kosten die u heeft gemaakt. Een deelbetaling is tenminste 25% van het verleende subsidiebedrag of € 12.500. De deelbetaling(en) kunnen nooit meer dan 90% van het verleende subsidiebedrag zijn.

Vaststelling aanvragen

U heeft tot 3 jaar na de beslissing op uw aanvraag de tijd om uw project uit te voeren. Heeft u uw project uitgevoerd? Dan vraagt u binnen 13 weken vaststelling van uw subsidie aan.

Wetten en regels

In de publicatie van 9 september 2023 van de Staatscourant staan de wetten en regels die horen bij deze subsidie.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?