Gesloten voor aanvragen

SABE opleiding bedrijfscoach duurzame landbouw voor adviseurs

Laatst gecontroleerd op:
19 juni 2023
Gepubliceerd op:
23 november 2020

Bent u bedrijfsadviseur van agrarisch ondernemers? En wilt u agrariërs helpen om duurzamer te werken? Met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kunt u een opleidingsvoucher aanvragen. Daarmee kunt u met subsidie de opleiding tot bedrijfscoach in de duurzame landbouw volgen.

Startdatum:
zondag 3 april 2022
00:00
Einddatum:
woensdag 1 februari 2023
17:00
50% van de kosten, maar niet meer dan € 1.250
Totaal budget:
€ 97.500

SABE-vouchers verder als GLB-kennisvouchers

Wilt u een voucher aanvragen? De SABE-vouchers gaan verder als GLB-kennisvouchers. Zij vallen nu onder het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Voor u verandert alleen de naam, de voucher blijft hetzelfde. Kijk voor meer informatie over de GLB-kennisvoucher opleiding op GLB-kennisvoucher opleiding bedrijfscoach duurzame landbouw.

Keuze uit 3 opleidingen

Met een opleidingsvoucher kunt u een van deze 3 opleidingen doen:

  • Bedrijfscoach stikstof in de landbouw
  • Bedrijfscoach precisielandbouw
  • Bedrijfscoach natuurinclusief ondernemen in de landbouw

U doet de opleiding aan een van deze 5 opleidingsinstellingen:

Budget

U krijgt een voucher om een deel van de kosten van de opleiding te betalen. U krijgt maximaal 50% van deze kosten vergoed. Maar niet meer dan € 1.250. Met de voucher betaalt u uw opleidingsinstelling. Dit doet u door de voucher over te dragen. Hoe u dat doet, leest u hieronder bij Voucher overdragen.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de opleidingsvoucher gelden de volgende voorwaarden:

  • U doet een van de 3 opleidingen bij een van de 5 opleidingsinstellingen die hierboven worden genoemd.
  • U krijgt in een aanvraagperiode één keer een opleidingsvoucher.
  • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK).

Na uw aanvraag

We behandelen alle volledige aanvragen op volgorde van binnenkomst. Komen we met het aantal aanvragen boven het beschikbare budget? Dan sluit de aanvraagperiode. We bepalen dan met een loting welke aanvragen op de dag van sluiting wij in behandeling nemen.

U krijgt binnen 8 weken van ons een beslissing. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u een digitale voucher in Mijn dossier op mijn.rvo.nl. De voucher is 1 jaar geldig. Uw opleiding regelt u in deze 3 stappen:

  1. U meldt zich aan voor een van de 3 opleidingen bij een van de 5 opleidingsinstellingen die hierboven staan.
  2. U volgt de opleiding.
  3. U draagt de voucher over aan de opleidingsinstelling. Hieronder leest u hoe u dat doet. Zorg ervoor dat de opleidingsinstelling de voucher op tijd kan verzilveren.

Voucher overdragen

U draagt de voucher over op mijn.rvo.nl met de knop Beheren onder Direct regelen. Nadat u bent ingelogd, gaat u naar Mijn overzicht en voert u de taak Uitvoeren overdracht uit. U krijgt dus geen zichtbare voucher, maar regelt alles op mijn.rvo.nl.

Verzilveren voucher door opleidingsinstelling

De opleidingsinstelling verzilvert de voucher. Deze krijgt een e-mail als er een voucher klaarstaat. Regelt u de verzilvering voor de opleidingsinstelling? U wisselt de voucher in om het bedrag te ontvangen. U moet de opleidingsvoucher verzilveren binnen één jaar nadat de aanvrager de voucher heeft gekregen. Bent u te laat, dan vervalt de voucher en krijgt u het bedrag niet uitbetaald.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?