Gesloten voor aanvragen

Vaststelling subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2017-2018

Laatst gecontroleerd op:
2 november 2023
Gepubliceerd op:
7 september 2020

Is aan u de subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2017 of 2018 toegekend? En heeft u uw project afgerond en betaald? Dan heeft u 13 weken de tijd om een vaststelling van uw subsidie aan te vragen.

In de toewijzingsbrief leest u op welke datum uw project moet zijn gerealiseerd. Vanaf deze datum begint de periode van 13 weken te lopen waarbinnen u de vaststelling moet aanvragen.

Welke kosten?

Bij de aanvraag van de vaststelling geeft u de kosten op die u voor het project gemaakt en betaald heeft. In de toewijzingsbrief staat om voor welke kosten u subsidie krijgt. Dit kunnen de volgende kosten zijn:

  • loonkosten
  • bijdragen in natura in de vorm van eigen arbeid en/of (on)roerende goederen
  • afschrijvingskosten
  • overige kosten

Let op: Bij de vaststelling wordt uw project inhoudelijk volledig beoordeeld. U voert alleen de kosten op die niet eerder bij een voorschotverzoek zijn ingediend en goedgekeurd.

Redelijkheid van kosten

Houd er bij het aanvragen van een vaststelling rekening mee dat de kosten redelijk moeten zijn. Meer uitleg hierover vindt u bij de Subsidiespelregels EFMZV op de pagina Redelijkheid van kosten.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Welke bijlagen dit zijn, hangt af van de kosten waarvoor u subsidie krijgt. U leest hier meer op de pagina Bijlagen vaststellingsaanvraag Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2017-2018.

Aanvragen

U vraagt een vatstelling aan op mijn.rvo.nl. U logt in met eHerkenning niveau 2+ of hoger en kiest in het formulier voor Aanvraag vaststelling indienen. Zorg dat u alle benodigde bijlagen bij de hand heeft. U kunt de bijlagen alleen als pdf-bestand uploaden bij uw aanvraag.

Bij een samenwerkingsverband

Is de subsidie verleend aan een samenwerkingsverband? Dan vraagt de penvoerder namens de deelnemers de vaststelling aan. Uit de eindrapportage moet per deelnemer duidelijk blijken welke activiteiten er zijn uitgevoerd en welke kosten er zijn gemaakt. Elke deelnemer ontvangt individueel de vastgestelde subsidie.

Na uw aanvraag

Nadat wij uw vaststellingsaanvraag hebben ontvangen, controleren wij of deze volledig is. U krijgt daarover bericht van ons. Als er informatie ontbreekt, heeft u 14 kalenderdagen de tijd om deze aan te leveren.

U krijgt onze beslissing binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. In de vaststellingsbrief staat hoeveel subsidie u van ons ontvangt. Bij een samenwerkingsverband ontvangt de penvoerder de beslissing over de vaststelling.

Geen hoger bedrag

Zijn de werkelijke kosten van uw project hoger dan begroot? Dan krijgt u geen hoger subsidiebedrag dan wij hebben toegewezen.

Lager bedrag

Wij kunnen de subsidie lager vaststellen dan het bedrag dat in de toewijzingsbrief staat genoemd. Bijvoorbeeld omdat de activiteiten waarvoor de subsidie is toegewezen, niet of niet geheel hebben plaatsgevonden. Of omdat u niet heeft voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden. In dat geval ontvangt u een lager bedrag.

Uitbetaling van de subsidie

Is het nog te betalen bedrag in de vaststellingsbrief meer dan 0 euro? Dan storten we dat bedrag binnen enkele weken op uw rekening. Het bedrag wordt niet gestort op de rekening van de penvoerder, maar op uw eigen rekening als deelnemer.

Meer weten?

Lees meer over deze subsidie op de pagina Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2017-2018.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?