Gesloten voor aanvragen

Publieke samenvattingen SBIR oproep Smart Mobility Flevoland

Laatst gecontroleerd op:
11 november 2021
Gepubliceerd op:
9 juli 2021

Met deze SBIR gaan bedrijven aan de slag om de bereikbaarheid in de provincie Flevoland te optimaliseren door Smart Mobility oplossingen te ontwikkelen. De  beoogde  samenwerking tussen  betrokken partijen kan tegelijkertijd worden geïntensiveerd.
De winnende ondernemers gaan op zoek naar bruikbare en duurzame oplossingen voor de evenementenbranche op korte termijn.

Tegelijkertijd zoeken zij naar oplossingen op langere termijn voor de verbetering van de mobiliteit in de provincie Flevoland. De Provincie Flevoland hoopt zo:

  • de bereikbaarheid voor evenementenbezoekers te verbeteren;
  • op zo min mogelijk hinder voor lokaal bestemmingsverkeer; en 
  • op zo min mogelijk impact op de leefbaarheid en het milieu.

Offertes in fase 2

In totaal krijgen 4 projecten opdracht voor fase 2 van de SBIR Smart Mobility. Waar er 8 ondernemers in fase 1 de haalbaarheid onderzochten, gaan 4 bedrijven daadwerkelijk aan de slag met het ontwikkelen van de innovatie: Vialis, Sweco, Tripservice en Livecrowed. Zij voeren tijdens deze fase kleinschalige tests uit op een testlocatie bij Walibi.

Flatten the curve van Vialis B.V.

Bezoekersfiles rondom evenementen veroorzaken vaak overlast. Door de piek aan bezoekersstromen te verlagen (flatten the curve) worden files en overlast verminderd. Dit komt de leefbaarheid ten goede. Een efficiënter gebruik van het verkeerssysteem verlaagt deze piek. Ook worden bezoekers beter geïnformeerd over de actuele en verwachte verkeerssituatie. Het doel is bezoekers te beïnvloeden in hun gekozen route en tijdstip van vertrek. Om dit te bereiken koppelt Vialis verschillende systemen en creëert zo een uniek ecosysteem om weggebruikers te beïnvloeden en te geleiden en doorstroming in het verkeer te faciliteren. Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op:

  • de benodigde koppelingen tussen systemen;
  • capaciteit in het verkeerssysteem; en
  • het bereiken van bezoekers.

Crowd Management Systeem Flevoland van Sweco Nederland

Sweco, Scenwise, Livecrowd, TomTom, PTV Group en ViNotion ontwikkelen een product om bezoekersstromen beter te voorspellen en te beïnvloeden. Door verschillende databronnen te gebruiken, geeft dit product, naast de actuele drukte, ook een verkeersverwachting van een uur en een aantal dagen vooruit. Het Crowd Management Systeem richt zich op:
•    automobilisten;
•    fietsers;
•    voetgangers; en
•    openbaar vervoer.
Als een route of een gebied te druk is, kan dit product het reisgedrag zowel voorafgaand als tijdens de reis beïnvloeden via social media. Ook levert het data aan wegbeheerders voor hun eigen verkeersmanagementsystemen. Hiermee leveren deze organisaties een bijdrage aan een veiligere en prettigere beleving van bezoekers en omwonenden.

TrafficTeamUp van TripService

TripService, Localyse, Siemens Mobility en Royal HaskoningDHV (RHDHV) willen beleidsmatige verkeersmodellen en operationele verkeerssystemen laten samensmelten. Floating Car Data van wegverkeer en openbaar vervoer zijn hierbij de primaire databronnen. Het product TrafficTeamUp (TTU) staat voor een online verkeersmanagementplatform gericht op verschillende geografische gebieden.

Op basis van historische, actuele en voorspellende databronnen ondersteunt TTU beïnvloeding van verkeers-/bezoekersstromen en interactie met de omgeving voor en tijdens de trip. Een gemeenschappelijk operationeel beeld staat centraal in de samenwerking tussen eventmanagement, netwerk-/verkeersmanagement, parkeermanagement en crowdmanagement. TTU ondersteunt beslissingen op alle niveaus, in alle fasen: van voorbereiding tot en met evaluatie van een evenement.

Travelguide van Livecrowd B.V.

<>De Travelguide is een digitale reisgids gericht op het verbeteren van de klantreis naar evenementen en andere publiekstrekkers. Daarnaast draagt de Travelguide bij aan het minimaliseren van hinder(beleving) voor reguliere weggebruikers en de omgeving. De Travelguide informeert bezoekers en is een (verkeers)managementtool voor organisatoren en verkeersmanagers. Real time data uit de Travelguide kunnen (verkeers)voorspellingen bevestigen.

Het verkeer kan vervolgens worden bijgestuurd met verkeersmanagementmaatregelen en gepersonaliseerde communicatie aan de bezoekers. Externe stakeholders geven in een gezamenlijk voorbereidingstraject invulling aan de inhoud en uitvoering van de Travelguide, zodat deze optimaal aansluit bij de (eind)gebruiker.

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?