Gesloten voor aanvragen

SBIR-oproep Betere benutting van de capaciteit van elektriciteitsnetwerken

Gepubliceerd op:
20 maart 2024
Laatst gecontroleerd op:
2 mei 2024

Heeft u innovatieve ideeën om de benuttingsgraad van elektriciteitsnetwerken te verhogen? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) daagt partijen uit om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die bijdragen aan een betere benutting van de capaciteit van bestaande of nieuw aan te leggen elektriciteitsnetwerken.

De oproep is gesloten. U kunt niet meer indienen. 

Het doel van deze SBIR is het vinden van innovatieve oplossingen die leiden tot een betere of zo mogelijk optimale benuttingsgraad van bestaande en nieuw aan te leggen elektriciteitsnetwerken. Denk hierbij onder andere aan:  

  • Slimmer ontwerpen, of slimmer inrichten van infrastructuur waardoor er bij dezelfde capaciteit, meer transport mogelijk is. Voorbeelden zijn bij het ontwerpen van oplossingen (voor het gebruikmaken van het huidige elektriciteitsnet) uitgaan van de nieuwe realiteit van het toekomstige elektriciteitssysteem, en meer meetbaarheid, analyse en stuurbaarheid opnemen in het energiesysteem dan momenteel gangbaar is.  
  • Slimmer operationeel gebruiken. Voorbeelden zijn verbeterde interactie tussen de dagelijkse operatie van het net en de systemen die aan het net zijn gekoppeld of meer/beter gebruik van (de toegevoegde waarde van) digitale diensten.  
  • Of combinaties hiervan.  

Oplossingen kunnen ook buiten het domein van de netwerkbedrijven liggen. Denk hierbij onder andere aan:

  • oplossingen die ingrijpen op aangesloten installatie;
  • oplossingen die van geheel andere aard zijn, bijvoorbeeld institutionele, juridische of sociale innovaties.

Oplossingen hoeven zich niet te beperken tot wat er met de huidige regelgeving toegestaan of mogelijk is.

Er zijn ook verschillende typen oplossingen die we nadrukkelijk niet zoeken. In de oproeptekst leest u welke dat zijn.  

Belangrijke data

18 april 2024, 14:00 - 16:30 uur Informatiebijeenkomst
14 mei 2024, 17:00 uur Sluiting indienen offertes fase 1
juni 2024 – 15 oktober 2024 Fase 1
november 2024 - november 2025 Fase 2

Proces

SBIR methodiek kent 2 fases. In fase 1 wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de innovatie. Fase 2 is de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. Voor uitleg van de fasen en de procedure, bekijk Hoe werkt SBIR?

Budget

Er is een budget beschikbaar van maximaal € 1.500.000 (alle bedragen zijn inclusief btw).  

  • Voor fase 1 is een budget van € 300.000 beschikbaar voor het verrichten van haalbaarheidsonderzoeken. Het maximumbedrag per project is € 30.000.  
  • Voor fase 2 is maximaal € 1.200.000 beschikbaar voor verder onderzoek en ontwikkeling van de innovatie. Het maximumbedrag per project is € 400.000 voor kleinere projecten en € 800.000 voor grotere projecten.  

Belangrijk is dat u de motivatie heeft om van uw innovatie een succes te maken en doorgaat als de financiering vanuit de SBIR stopt.  

Nota van inlichtingen

Op donderdag 18 april 2024 was de informatiebijeenkomst bij Space to Create in Utrecht. Op basis van de bijeenkomst en nagekomen vragen stelden we een Nota van Inlichtingen op. Deze kunt u hieronder downloaden. 

Indieningsproces

Lees meer over het indieningsproces en de bijlagen die u moet invullen en bijvoegen.

Oproeptekst

Raadpleeg hieronder de gehele oproeptekst.

Meer weten ? 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?