Gesloten voor aanvragen

Achtergrond Seed Capital deep tech tender

Gepubliceerd op:
15 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
7 april 2022

De Europese Investeringsbank (EIB) definieert deep tech als unieke, onderscheidende, moeilijk na te bootsen, technologische of wetenschappelijke vooruitgang die een grondig begrip vergt van zowel de techniek als de markt om het potentieel op waarde te kunnen schatten. Daarbij wordt deep tech vaak aangeduid als oplossing voor maatschappelijke uitdagingen.

Deep tech investeringen kenmerken zich veelal door een kapitaalintensief karakter in een vroege levensfase, dit wanneer de toepassingsmogelijkheden nog niet altijd bekend zijn.

Een goed functioneerde risicokapitaalmarkt voor deep tech investeringen is daarom van groot belang. De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) publiceerde in recent onderzoek dat er behoefte is aan méér beschikbare financiering voor doorgroei, met investeerders die goed zijn toegesneden op de specifieke situatie van kennisintensieve start-ups en scale-ups. 

Ook onderzoek van de EIB toont aan dat er onvoldoende kapitaal beschikbaar is voor deep tech ondernemingen in Europa door de specifieke kenmerken  van deep tech ondernemingen. Vanuit de private fondsen is deep tech moeilijk inpasbaar door de lange doorlooptijden en grote financieringen in een risicovolle fase van ondernemingen. 

Wanneer we naar de cijfers van Dealroom (wereldwijd dataplatform voor informatie over start-ups, innovatie, snelgroeiende bedrijven, ecosystemen en investeringsstrategieën) kijken, zien we dat 25 %  van alle venture capital investeringen in Europa naar deep tech start-ups gaan. Nederland blijft met 19 %  achter op dat gemiddelde. Ook in absoluut volume loopt Nederland achter op landen als Zweden en Zwitserland.

Eind 2020 kondigde het kabinet samen met Invest-NL een deep tech co-investeringsfonds aan dat ruimte biedt om met een langere investeringshorizon te investeren in kennisintensieve start-ups en scale-ups. Hun technologische kennis is van groot belang is voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. Dit fonds zal zoveel mogelijk met private investeerders samenwerken. Het aantal private investeerders dat zich richt op het deep tech segment is in Nederland echter beperkt.

De tender heeft tot doel privaat kapitaal voor deep tech technostarters te mobiliseren in de vroege levensfase. Er is een budget van € 21 miljoen gereserveerd voor risicokapitaal specifiek voor deep tech technostarters. De deep tech tender is geopend van 1 september 2021 tot en met 1 oktober 2021. 

Nederland beschikt met de subsidiemodule Seed Capital technostarters al over een succesvol instrument waardoor de brede Nederlandse risicokapitaalmarkt in de afgelopen 15 jaar volwassen is geworden. De subsidiemodule maakt het mogelijk om subsidie te verstrekken in de vorm van een geldlening voor de financiering van beginnende ondernemingen die technisch innovatief van aard zijn (de zogenoemde technostarters). Sinds de openstelling in 2005  zijn inmiddels 87 fondsen opgezet, die samen in 472 start-ups ïnvesteerden. In totaal is ruim € 854 miljoen ingebracht door private investeerders en het Rijk samen.

Vragen over de Seed Capital Deep tech tender?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?