Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Seed Capital: Definities

Gepubliceerd op:
21 november 2011
Laatst gecontroleerd op:
2 april 2024

Op deze pagina leest u meer over de gebruikte definities bij Seed Capital.

Wat is een Technostarter?

De Seed Capital regeling gebruikt de volgende definitie:
Een rechtspersoon die een onderneming (*) drijft of de start ervan voorbereidt, op basis van een nieuwe technische vinding of een nieuwe toepassing van een bestaande technologie. Het gaat hier om het verkopen en leveren van producten, processen en/of diensten (geen adviezen).

Wat is een Creatieve Starter?

De Seed Capital regeling gebruikt de volgende definitie:
Een rechtspersoon die een onderneming (*) drijft of de start ervan voorbereidt, op basis van een nieuwe creatieve vinding of een nieuwe toepassing van een bestaande creatieve vinding. Het gaat hier om het verkopen en leveren van producten, processen en/of diensten (geen adviezen).

Onder creatieve sectoren vallen: creatieve zakelijke dienstverlening, media, entertainment en kunsten. Creatieve vindingen kunnen liggen op het terrein van modeontwerp, reclame, filmdistributie en kunstuitleen.

Wat is een e-Health Technostarter?

De Seed Capital regeling gebruikt de volgende definitie:
Een rechtspersoon die een onderneming (*) drijft of de start ervan voorbereidt, waarbij de onderneming producten, processen of diensten verkoopt en levert, die zijn gebaseerd op een nieuwe technische of creatieve vinding of een nieuwe toepassing van bestaande technologie onderscheidenlijk van een bestaande creatieve vinding onder meer op het gebied van ICT om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren, en die bijdragen aan zelfregie, zelfredzaamheid of zelfzorg van de patiënt.

(*) onderneming

(a) Minder dan 7 jaar na haar commerciële verkoop actief is op een product- of dienstenmarkt,
(b) ten tijde van de eerste verstrekking van risicodragend kapitaal op grond van de regeling voldoet aan de definitie van middelgrote, kleine of micro-ondernemingen; en
(c) hetzij voor eigen rekening en risico producten, processen of diensten - niet zijnde adviezen - verkoopt en levert, die zijn gebaseerd op een nieuwe technische vinding of een nieuwe toepassing van bestaande technologie,
(d) hetzij deel uitmaakt van één van de creatieve sectoren en voor eigen rekening en risico producten, processen of diensten - niet zijnde adviezen - verkoopt en levert, die zijn gebaseerd op een nieuwe creatieve vinding of op een nieuwe toepassing van een bestaande creatieve vinding.

Bent u mkb'er?

Bij het nagaan of u mkb'er bent, kunt u de mkb-toets van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wellicht als hulpmiddel gebruiken (uitleg en formulier).

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?