Gesloten voor aanvragen

SET COVID-19 2.0: zorg en ondersteuning op afstand

Laatst gecontroleerd op:
1 mei 2024
Gepubliceerd op:
17 juli 2020

De SET COVID-19 2.0 noodregeling was voor aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg die structureel inzetten op digitale zorg op afstand.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. 

Deze pagina biedt subsidieontvangers van de SET COVID-19 2.0 de mogelijkheid een aanvraag van de vaststelling in te dienen.

Vaststelling aanvragen

Vaststelling voor SET COVID-19 2.0 vraagt u aan via onderstaande knop. Na afronding van het project dient de subsidieontvanger een verklaring in over de werkelijke kosten en opbrengsten, de verrichte activiteiten en of is voldaan aan verplichtingen die verbonden zijn aan de subsidie zoals het behalen van de vooraf gestelde doelen. Daarna vindt de vaststelling van het definitieve subsidiebedrag en de eventuele verrekening plaats. Het aanvragen van de vaststelling doet u binnen 22 weken na afronding van uw project. Vergeet niet de bijlage ‘Verklaring werkelijke kosten en opbrengsten SET COVID-19’ mee te sturen. 

Meer weten?

Lees de publicatie over de regeling in de Staatscourant.

In opdracht van:
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?