Gesloten voor aanvragen

Voorwaarden SET: Uitbreiding voor coronavirus (SET COVID-19)

Laatst gecontroleerd op:
1 mei 2024
Gepubliceerd op:
23 maart 2020

Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden:

 1. De aanvrager is een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers (of zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis). Dit gaat bijvoorbeeld om welzijnsorganisaties, aanbieders van wijkverpleging, GGZ-aanbieders en ziekenhuizen.
 2. De aanvrager vraagt subsidie aan om aan de slag te gaan met digitale ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers.
 3. De voorgestelde activiteiten dragen bij aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis, of de activiteiten zijn er op gericht om de belemmeringen die het gevolg zijn van deze crisis op te heffen.
 4. De aanvrager beschrijft in een beknopt plan van een paar A4 via welke stappen hij zorg op afstand gaat realiseren (deze informatie vindt u vanaf 25 maart 2020 op mijn.rvo.nl).
 5. De subsidie draagt bij aan 1 van onderstaande punten:
  a. de kosten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale toepassingen;
  b. loonkosten van professionals voor coördinatie, inzet en opleiding;
  c. externe inhuur van personeel voor kosten voor het verstrekken van advies en procesbegeleiding door kennisinstellingen of onafhankelijke adviesorganisaties.
 6. U dient maar één aanvraag per keer in. Wij behandelen ook maar één aanvraag per aanvrager. U dient pas een eventuele volgende aanvraag voor nieuwe activiteiten in als uw vorige aanvraag is afgerond en uitgevoerd, u nog voor de datum van 1 juni 2020 bent en het subsidieplafond van € 23 miljoen niet is bereikt.
 7. Een de-minimisverklaring is voor het aanvragen van deze subsidie niet (meer) nodig. De subsidie die u krijgt vanuit SET COVID-19 hoeft u dus niet op te tellen bij de de-minimissteun die u in de voorgaande 2 belastingjaren al heeft ontvangen.
 8. De looptijd van een project is maximaal 9 maanden.

Vragen over SET COVID-19?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
Bent u tevreden over deze pagina?