Gesloten voor aanvragen

SET COVID-19: uitbreiding SET voor coronavirus

Gepubliceerd op:
23 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
18 november 2021

Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Zorg op afstand

Het subsidieplafond van € 23 miljoen is inmiddels bereikt. Een aanvraag indienen voor deze regeling is niet meer mogelijk. 

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het coronavirus (COVID-19) en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Organisaties in de zorg hebben daarom snel behoefte aan meer technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden (voor voorbeelden: zie 'Digitale toepassingen').

Budget

Het subsidiebedrag is een vast bedrag van € 50.000, waarvan u maximaal 50% mag inzetten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale toepassingen. Ook kunt u het subsidiebedrag inzetten om externen in te huren die helpen bij het implementeren van digitale toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist. Zijn de werkelijke kosten lager dan € 50.000? Dan verrekent RVO het verschil. Het beschikbare budget voor SET COVID-19 is € 23 miljoen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden.

Na uw aanvraag

U kunt alleen een aanvraag indienen als u in de begroting het gehele bedrag van € 50.000 opneemt. Als achteraf blijkt dat de daadwerkelijke kosten in praktijk lager zijn uitgevallen, volgt een verrekening van RVO. Na afronding van het project dient de subsidieontvanger een verklaring in over de werkelijke kosten en opbrengsten, de verrichte activiteiten en of is voldaan aan verplichtingen die verbonden zijn aan de subsidie zoals het behalen van de vooraf gestelde doelen. Daarna vindt de vaststelling van het definitieve subsidiebedrag en de eventuele verrekening plaats.

Vaststelling aanvragen

Het aanvragen van de vaststelling doet u binnen 22 weken na afronding van uw project. Vergeet niet de bijlage ‘Verklaring werkelijke kosten en opbrengsten SET COVID-19’ mee te sturen. 

Digitale toepassingen

De regeling ondersteunt toepassingen die bijdragen aan ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis. Voorbeelden zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties.

Extra ondersteuning bij beeldschermzorg

Vanuit het ondersteuningsprogramma SET-up lanceerde VitaValley een 'Fasttrack Beeldschermzorg', een toolkit voor het snel implementeren van beeldschermzorg door aanbieders van ondersteuning en zorg. Lees meer over de geleerde lessen.

Vragen over SET COVID-19?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?