Gesloten voor aanvragen

E-health toepassingen: voorbeelden ter inspiratie

Laatst gecontroleerd op:
31 december 2022
Gepubliceerd op:
15 augustus 2019

Onder e-health vallen digitale toepassingen die betrekking hebben op zorg en/of ondersteuning en die de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren of (mantel)zorg vereenvoudigen.

Diverse bestaande e-health toepassingen die u kunnen inspireren:

Personenalarmering

Een apparaat dat, in een noodsituatie, vanuit huis en eventueel daarbuiten alarm kan slaan. Varianten waar u aan kunt denken:

  • Personenalarmering met localisatie/GPS functie, zodat het apparaat bij alarm de locatie van de persoon kan bepalen.
  • Geofencing/tracking/dwaaldetectie: een apparaat met GPS functie, dat op afstand de drager van dit apparaat kan volgen, of dat een melding genereert op het moment dat iemand zich buiten een vooraf ingegeven zone begeeft.

Leefstijlmonitoring

Sensoren en algoritmen die afwijkingen in dagelijkse activiteiten registreren en op basis hiervan een alarm genereren. Zoals val-sensoren: sensoren die vallen detecteren en alarmen genereren.

Beeldzorg

Beeldcontact tussen cliënt en zorgprofessional, als opvolging van een alarm of als sociale functie.

Telemonitoring

Begeleiden van patiënten op afstand. Patiënten krijgen meetapparatuur in huis, waarmee de arts hun gezondheid in de gaten houdt en informatie en begeleiding bij de behandeling kan geven.

Wondzorg app

App die helpt om wondzorg op afstand uit te voeren, te monitoren en af te stemmen.

Medicijndispensers

Medicijndispensers bieden automatisch een zakje pillen aan: op de juiste momenten, in de goede samenstelling en dosering.

Electronische Toedieningsregistratie (eTDR)

Module die het toedienen van medicatie elektronisch registreert. Gebruik van de module vermindert de kans op medicatiefouten.

Slimme sloten

Oplossingen om sloten digitaal te bedienen.

Communicatieplatforms

Online communicatieplatforms:

  • tussen professionals en cliënt: voor betere afstemming van zorg en ondersteuning tussen cliënt, professionals en mantelzorgers.
  • tussen buurtbewoners: buurtplatforms, bevorderen sociale contacten in de buurt.
  • voor palliatieve zorg.

e-Mental Health: e-health toepassingen in de GGZ

  • Psycho-educatie: informatie aan cliënten of aan familie/naastbetrokkenen over hoe zij kunnen omgaan met een psychische beperking.
  • Online behandelmodules.

Sociale robotica

Robotdieren of sociale zorgrobots: knuffeldieren die reageren op hun omgeving, met bijvoorbeeld geluid of beweging.

Vragen over SET?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?