Gesloten voor aanvragen

Voorwaarden aanvraag SET Visievorming e-health

Gepubliceerd op:
31 januari 2020
Laatst gecontroleerd op:
3 maart 2021

Met de SET Visievorming e-health kan een aanbieder van zorg en/of ondersteuning een aanvraag indienen om een gedragen visie te ontwikkelen over hoe e-health bijdraagt aan bredere doelstellingen van de zorgaanbieder.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen voor de SET Visievorming e-health gelden onderstaande voorwaarden:

  1. De aanvrager is een aanbieder van zorg en/of ondersteuning (Wmo 2015, Zvw, Wlz (thuis))
  2. De aanvraag draagt bij aan de algemene doelstelling van de SET: zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven, langer thuis kunnen wonen. Dit door het opschalen én borgen van bestaande e-health-oplossingen.
  3. De aanvrager maakt in een beknopt plan van aanpak en stappenplan duidelijk op welke wijze de aanvrager tot een gedragen visie komt over de bijdrage van e-health aan het realiseren van zijn/haar organisatiedoelen.
  4. De aanvrager maakt duidelijk hoe de verschillende organisatieonderdelen én de inkoper van zorg of ondersteuning in het visievormingsproces betrokken worden
  5. De aanvrager levert bij betrokkenheid van een derde partij (indien van toepassing) een offerte van deze derde partij.
  6. De aanvrager geeft een de-minimisverklaring af.

Subsidiabele kosten

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

  • personeelskosten;
  • kosten voor het verstrekken van advies en/of procesbegeleiding door derden.

Alle kosten die aan bovenstaande voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor subsidie tot een bedrag van € 20.000.

Vragen over SET?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?