Gesloten voor aanvragen

Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Laatst gecontroleerd op:
23 oktober 2022
Gepubliceerd op:
25 september 2020

Met deze Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed kunnen provincies een ontzorgingsprogramma opzetten. Het ontzorgingsprogramma ondersteunt kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van de gebouwen die zij in eigendom hebben.

Startdatum:
zondag 2 oktober 2022
00:00
Einddatum:
maandag 24 oktober 2022
23:59
Totaal budget:
€ 17.000.000

Deze regeling is een vervolg op de Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed uit 2020. 

Bent u een maatschappelijk vastgoedeigenaar? Deze regeling kan alleen worden aangevraagd door provincies. Uw provincie zet met dit geld een ontzorgingsprogramma op. Dit programma biedt begeleiding bij de verduurzaming van uw vastgoed. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor ontzorging binnen uw provincie?

Lees meer over de mogelijkheden om ontzorgd te worden.

Doel

Maatschappelijke organisaties nemen het voortouw met het verduurzamen van hun gebouwen. De kleinere maatschappelijk vastgoedeigenaren hebben vaak een gebrek aan kennis en ruimte om hun vastgoed te verduurzamen. Met de Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed kunnen provincies ondersteuning en begeleiding op maat bieden aan deze vastgoedeigenaren.

Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren

In de aanvraag moeten provincies zich richten op kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren. De doelgroep van het ontzorgingsprogramma is uitgebreid ten opzichte van de 1e ronde van de regeling. Provincies kunnen in hun aanvraag zelf kiezen welke van deze doelgroepen zij gaan ondersteunen. U vindt hieronder de verschillende doelgroepen die in aanmerking komen voor ondersteuning:

 • gemeenten met minder dan 50.000 inwoners op 1 oktober 2022;
 • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het primair onderwijs, met maximaal 15 gebouwen in eigendom;
 • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het voortgezet onderwijs, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
 • zorgaanbieders, met uitzondering van academische en algemene ziekenhuizen, met maximaal 10 gebouwde onroerende zaken in eigendom;
 • culturele algemeen nut beogende instellingen (culturele ANBI), of een hieraan gelieerde culturele instelling, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
 • stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwen in eigendom. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook scouting, welzijnswerk en speeltuinverenigingen;
 • religieuze of levensbeschouwelijke instellingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
 • besturen van een kinderopvangorganisatie met maximaal 10 gebouwde onroerende zaken in eigendom.

Bent u een sportorganisatie? U komt mogelijk in aanmerking voor ondersteuning vanuit Sport NL Groen. U komt niet in aanmerking voor dit ontzorgingsprogramma. 

Budget

Het budget van de 2e ronde van de regeling is € 17 miljoen. Elke provincie kan aanspraak maken op een startbedrag van € 425.000. Daarbij is het mogelijk een extra bedrag aan te vragen, afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. U vindt de bedragen in bijlage 1 van de Staatscourant

Voorwaarden

Bij de beoordeling van de aanvraag kijken we naar:

 • de uitvoering en de uitvoerbaarheid van de activiteiten binnen de looptijd. De activiteiten moeten onder andere passen bij het beleid van de provincie en aansluiten bij regionale netwerken en structuren;
 • het beoogde bereik van de doelgroep(en);
 • de omschrijving van de borging en deling van opgedane regionale kennis en ervaring.

De provincie kan de uitkering inzetten voor activiteiten zoals begeleiding en advisering. Niet voor het bekostigen van de maatregelen zelf.

De activiteiten in de aanvraag moeten voor 1 januari 2025 afgerond kunnen zijn.

Alle voorwaarden van de regeling zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Na uw aanvraag

Binnen 8 weken na de sluitingsdatum ontvangt u een beslissing van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Uw verantwoording over de besteding en uitvoering van deze uitkering verloopt via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw provincie kan u meer vertellen.

Meer informatie over SiSa van de Rijksoverheid.

Vragen over Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?