Gesloten voor aanvragen

SEEH: subsidie voor oplaadpuntenadvies VvE

Laatst gecontroleerd op:
11 april 2023
Gepubliceerd op:
28 september 2021

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) biedt ook de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen voor de advieskosten voor het aanleggen van 1 of meer oplaadpunten. Deze subsidie is bestemd voor Verenigingen van Eigenaars (VvE's), woonverenigingen en wooncoöperaties met een eigenparkeergelegenheid.

Let op: 23 januari 2023 opende de Subsidie verduurzamen voor verenigingen van eigenaars (SVVE).
U vraagt hiermee subsidie aan voor energiebesparende maatregelen, warmtetechnieken, energieadvies en een oplaadpuntenadvies. Ook is het mogelijk om voor één maatregel subsidie aan te vragen. De SVVE vervangt de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor VvE’s. Aanvragen voor deze 2 subsidies was mogelijk tot en met 31 december 2022 .

Bekijk voor meer informatie de pagina SVVE

Al subsidie aangevraagd voor de SEEH of ISDE? Dan gelden daarvoor de huidige informatie en voorwaarden.

De subsidieregeling opende op 24 januari 2022. U mag subsidie aanvragen voor adviezen die na 5 oktober 2021 zijn opgesteld.

Elektrisch vervoer wordt steeds populairder. Daarnaast streeft het kabinet ernaar dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Om aan de laadbehoefte van elektrische auto’s te voldoen, wordt in de private sector een grote behoefte aan laadinfrastructuur voor elektrische auto’s verwacht. Het huidige tempo van uitrol van laadinfrastructuur is onvoldoende om dit doel te behalen.  Een versnelling hiervan is dan ook noodzakelijk.

Wat is een oplaadpuntenadvies?

Een oplaadpuntenadvies is een advies van een bij de Kamer van Koophandel (KVK) ingeschreven deskundig adviseur. In dit advies staat hoe u als VvE op een toekomstbestendige manier 1 of meer oplaadpunten op de eigen parkeergelegenheid realiseert. Een parkeergelegenheid is bijvoorbeeld een parkeergarage, een halfopen carport of een open parkeerterrein.

Een adviseur moet ter plaatse een inspectie uitvoeren. Als dat nodig is, voorziet de adviseur het advies van een niet-technische samenvatting met daarin alle relevante informatie voor de leden van de vereniging.

In het overzicht VVE adviseurs van Vereniging Elektrische Rijders (VER) vindt u deskundige adviseurs op het gebied van laadinfrastructuur binnen VvE's.

Voorwaarden oplaadpuntenadvies

U vraagt deze subsidie aan nadat u het oplaadpuntenadvies heeft ontvangen. Voor deze subsidie komt u alleen in aanmerking als het advies aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. In het advies staat een meerjarige prognose van de laadbehoefte van de vereniging met een perspectief van minimaal 10 jaar.
 2. Ligt de parkeergelegenheid geheel of gedeeltelijk in een gebouw? Dan moet het advies aanbevelingen bevatten voor de borging van de brandveiligheid ten aanzien van de realisatie van de oplaadpunten.
 3. In het advies staan aanbevelingen voor de verdeling van de kosten van de oplaadpunten tussen de vereniging en de gebruikers van de oplaadpunten.
 4. Het advies bevat aanbevelingen voor de benodigde elektrische aansluiting en installatie van de oplaadpunten. Hierbij gaat het advies in ieder geval in op:
  • een optimale verdeling van de beschikbare stroom over de op te laden voertuigen en het laden op optimale momenten;
  • de mogelijkheid om het laden tijdelijk te vertragen of te stoppen als het stroomnetwerk in het gebouw overbelast dreigt te raken; en
  • borging van de fysieke en digitale veiligheid van de oplaadpunten.
 5. In het advies staat een toelichting op de relevante wet- en regelgeving en de wijze waarop die van toepassing is op de aanbevelingen van vooral de bovengenoemde punten 2 en 4.

Uitgangspunten subsidie

Met deze subsidieregeling komt u in aanmerking voor 75% van de kosten van advisering voor het aanleggen van 1 of meer oplaadpunten. Hier zit een maximum aan van € 1.500. Het maakt voor het toe te kennen subsidiebedrag niet uit wat de omvang is van de vereniging of van het aantal oplaadpunten. Om in aanmerking te komen voor subsidie geldt dat u als vereniging het oplaadpuntenadvies moet hebben opgesteld na 5 oktober 2021. Indiening van de aanvraag kan vanaf 24 januari 2022 tot en met 30 september 2023.

Aanvragen

De SEEH is gesloten. Aanvragen was mogelijk tot en met 31 december 2022. In januari 2023 is de Subsidieregeling verduurzamen voor verenigingen van eigenaars (SVVE) opengesteld.

Lees meer over de SVVE.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. De beslissing of u de subsidie krijgt, ontvangt u van ons per brief via de post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag.

Vragen over de subsidie Advieskosten oplaadpunten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?