Gesloten voor aanvragen

Aanvraag voorbereiden Nationaal Groeifonds

Laatst gecontroleerd op:
21 maart 2024
Gepubliceerd op:
9 juni 2022

Weet u dat uw projectvoorstel goed uitgewerkt en kansrijk is? Bekijk hoe u uw aanvraag voor de subsidieregeling Nationaal Groeifonds het beste kunt voorbereiden.

Volledige aanvraag

Na het indienen van de aanvraag controleert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of deze compleet is. Alleen aanvragen die volledig zijn, worden beoordeeld. Is een aanvraag niet compleet, dan kan de ontbrekende informatie later nog ingediend worden. De dag waarop de aanvraag compleet is, geldt als de datum van ontvangst (volledigheidsdatum).

Een aanvraag is volledig als het volgende is ingediend:

 • Informatie en contactgegevens van de aanvrager.
 • Een getekende samenwerkingsovereenkomst als er sprake is van een samenwerkingsverband.
 • Een uitgewerkt voorstel waaruit blijkt: 
  • Dat de betrokkenen de activiteiten kunnen financieren; 
  • Dat de activiteiten zonder subsidie niet of met belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd; 
  • De technische haalbaarheid van de activiteiten;
  • De economische haalbaarheid van de activiteiten; 
  • Dat de betrokkenen de capaciteiten hebben om de activiteiten naar behoren uit te voeren; 
  • Dat er geen onaanvaardbaar risico bestaat dat de uitvoering van een voorgenomen activiteit onevenredige inbreuk zal maken op de economische, ecologische of sociale dimensie van duurzaamheid.

In de handleiding hieronder staat welke informatie er precies verwacht wordt in het voorstel. Hierin wordt per onderwerp uitgelegd wat ermee wordt bedoeld. Daarnaast bevat het een handreiking over verschillende belangrijke onderwerpen, waarin een aantal denkrichtingen en handvatten worden geboden om bijvoorbeeld het duurzaam verdienvermogen in kaart te brengen of de valorisatiestrategie uit te werken.

Na uw aanvraag

RVO wijst een aanvraag af als deze niet aan de eisen van de regeling voldoet. RVO kan extra uitleg vragen aan de aanvrager. Kleine aanpassingen of toevoegingen in de lopende aanvraag nog worden doorgevoerd als dat nodig is. Zijn het aanpassingen die het hele projectvoorstel veranderen? Dan ziet RVO het als nieuwe aanvraag en krijgt deze een nieuwe datum van ontvangst. 

Beoordeling door adviescommissie

Is de aanvraag volledig en voldoet deze aan de eisen van de regeling, dan gaat deze naar de adviescommissie. De adviescommissie beoordeelt of er voldoende vertrouwen bestaat dat het plan zal bijdragen aan vergroting van het duurzaam verdienvermogen en tot een positief saldo van maatschappelijke baten en lasten zal leiden. In de subsidieregeling is daarvoor een afwijzingsgrond opgenomen. Uit het plan moet duidelijk blijken dat het voorstel bijdraagt aan het vergroten van het duurzaam verdienvermogen en een positieve impact heeft op de maatschappij. De commissie kan de hulp van deskundigen inschakelen bij haar beoordeling. Ook kan er gevraagd worden aan de indiener om de aanvraag toe te lichten in een gesprek met de commissie.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Financiën
Bent u tevreden over deze pagina?