Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Aanvraagproces Nationaal Groeifonds

Gepubliceerd op:
9 juni 2022

Uw projectvoorstel is goed uitgewerkt en kansrijk. Bekijk hoe het aanvraagproces voor de subsidie verloopt en wat u hierbij nodig heeft. 

Voor uw aanvraag doorloopt u 6 stappen:

 1. Quickscan: tot en met 20 september 2022 kon u met behulp van de vrijwillige quickscan de haalbaarheid en kwaliteit van uw voorstel toetsen ; 
 2. Indienen aanvraag: uw aanvraag is volledig ingevuld met bevoegde ondertekening. Ook zorgt u ervoor dat u alle bijlagen toevoegt;
 3. Toets: als uw aanvraag tijdig en volledig is ingediend, neemt RVO deze in behandeling. Als uw aanvraag voldoet aan de eisen van de regeling, stuurt RVO deze ter beoordeling aan de adviescommissie. Aanvragen die niet voldoen worden afgewezen;
 4. Beoordeling door de adviescommissie: de commissie bekijkt of uw aanvraag voldoet aan de regeling en doet eventueel aanvullend onderzoek. Als uw aanvraag voldoet, dan vindt er een rangschikking plaats op basis van de volgende criteria:
  - bijdrage aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland; 
  - strategische onderbouwing van het voorstel;
  - kwaliteit van het plan;
  - kwaliteit van samenwerking en governance.
  Aanvragen die volgens het rangschikkingscriterium minder dan 6 van de 10 punten scoren vallen af.
 5. De minister van Economische Zaken en Klimaat beslist over uw aanvraag op basis van advies van adviescommissie, de beschikking ontvangt u van RVO;
 6. U ontvangt subsidie en rapporteert periodiek:
  - u start volgens plan;
  - RVO verstrekt een voorschot;
  - de subsidievaststelling vindt plaats op basis van de eindrapportage. 

Aanvragen

Bij uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Zodra de subsidieregeling opent, vindt u op deze pagina de link naar het aanvraagplatform. In de handleiding uitwerking aanvraag subsidieregeling staat per onderdeel beschreven welke informatie van u verwacht wordt. Het is de bedoeling dat u de gevraagde indeling uit de handleiding gebruikt voor het opzetten van uw bijlagen. Aparte Excel formats zijn nog in ontwikkeling en worden op een later moment toegevoegd op deze pagina.

Na uw aanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag controleert RVO de volledigheid van uw aanvraag. Let op: deze controle is nog geen beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.   

 

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Financiën
Bent u tevreden over deze pagina?