Gesloten voor aanvragen

Samenvattingen Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM)

Gepubliceerd op:
29 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2022

De subsidie uit de Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM) is bedoeld voor deelnemers van een samenwerkingsverband uit de luchtvaart, maritieme en automotive sectoren (hierna: de mobiliteitssectoren), die willen bijdragen aan verduurzaming van deze sectoren. Na selectie werd de subsidie toegekend aan 8 veelbelovende projecten.

Lees meer over de 8 geselecteerde projecten.

Green Transport Delta - Elektrificatie - VDL Nedcar B.V.

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren zijn er zowel nationaal als internationaal in toenemende mate ontwikkelingen nodig op het gebied van duurzaam vervoer. Met innovatieve batterijtechnologie als kerncomponent van deze transitie richt het project zich op het opzetten en bestendigen van een integrale aanpak van R&D in de Nederlandse batterij-waardeketen. Het project wordt uitgevoerd door een breed gedragen en relevant samenwerkingsverband dat nodig is voor een internationaal onafhankelijke batterijontwikkeling en -productie in Nederland.

Green Transport Delta - Waterstof - DAF Trucks N.V.

Om de klimaatdoelstellingen te behalen, zijn er diverse ontwikkelingen gaande om de mobiliteitssector te verduurzamen. Waterstof vormt een belangrijke pijler in deze transitie. Het project richt zich op het opzetten van een innovatief ecosysteem waarin Research & Development (R&D) gericht wordt op diverse veelbelovende waterstoftechnologieën. Het hoofddoel van dit project is het ontwikkelen van 3 waterstoftechnologieën:
  • waterstofverbrandingsmotoren;
  • waterstofbrandstofcellen; en
  • een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur.
Naast de automotive sector vormen waterstofverbrandingsmotoren ook een belangrijke ontwikkeling voor de binnenvaart. In dit project wordt dat mede onderzocht.

BrightSky - JetSupport B.V.

Grote internationale luchthavens zoals Schiphol zijn, naast hun positie als mondiaal verkeersknooppunt, door de sterke concentratie van luchtvaartgerelateerde bedrijvigheid een proeftuin voor technologische innovaties. Om internationaal vooruitstrevend te blijven, moet het luchtvaartecosysteem op en rond Schiphol zich blijven ontwikkelen. Ook nu de luchtvaartsector hard getroffen is door de COVID-19-pandemie. Het doel van het project is dan ook het behouden en versterken van de innovatiekracht en internationale concurrentiepositie van de Nederlandse luchtvaartsector op en rond de luchthaven door middel van technische innovaties op het gebied van:
  • Maintenance, Repair en Overhaul;
  • luchthavenbeveiliging en grondafhandeling;
  • luchthavensystemen.

Thermoplasten voor een duurzame luchtvaart - Fokker Aerostructures B.V.

Voor elke luchtvaarttoepassing geldt: het moet lichter, meer circulair en kostenefficiënter. Dit project zet een grote stap voor zowel duurzaamheid als verdienvermogen. Om nieuwe manieren van (emissieloze) voorstuwing en duurzame brandstoffen mogelijk te maken, zijn lichtere en meer aerodynamische vliegtuigen nodig. Thermoplastische composiet is een materiaal dat hier belangrijk in kan zijn en biedt bij uitstek de veelzijdigheid om dit mogelijk te maken: lichtgewicht, vrijere vormen, recyclebaarheid en onderhoudsvriendelijker. Dit project richt zich op de ontwikkeling en validatie van thermoplasten composieten voor primaire structuurdelen en bijbehorende geavanceerde productieprocessen, geschikt voor Urban Air Mobility (UAM) hoog volume productie.

Vloeibaar waterstof composiet tank voor civiele luchtvaart - Toray Advanced Composites Netherlands B.V.

Dit R&D Mobiliteitsproject heeft als doel een long-life vloeibarewaterstoftank voor de civiele luchtvaart te ontwikkelen, gemaakt van composietmaterialen. Een lichtgewicht composietentank bestand tegen de lage temperatuur van vloeibaar waterstof (LH2) draagt bij aan het klimaatdoel van een emissieloze luchtvaart in 2070. Het constructiegewicht van composiet LH2 tanks is aanzienlijk minder dan metalen tanks wat de vliegrange ten goede komt. Het project richt zich zowel op onderzoek naar de constructie van composietentanks als de ontwikkeling van nieuwe digitale ontwerpstrategieën en productietechnologieën.

LNG-ZERO - VDL AEC Maritime B.V.

LNG-ZERO is een ambitieus onderzoeksproject met het doel om de technologieën en strategieën te ontwikkelen die nodig zijn om de uitstoot van LNG-aangedreven schepen drastisch te verminderen en zo bij te dragen aan een duurzame scheepvaart. Dit wordt bereikt door een drievoudige strategie: het verminderen van de methaanslip (CH4), het afvangen van koolstofdioxide (CO2) en het gebruik van bio-LNG om alle resterende emissies te elimineren, waardoor de volledige keten vrij wordt van emissies van broeikasgassen. Het betreft complexe technologie met veel uitdaging uitgevoerd door een compleet samenwerkingsverband dat dit gaat waarmaken.

MENENS (Methanol als Energiestap Naar Emissieloze Nederlandse Scheepvaart) - Fugro N.V.

Het realiseren van een emissieloze scheepvaart is geen vanzelfsprekendheid. Verreweg de meeste schepen varen momenteel nog op fossiele brandstoffen. Hoewel er diverse routes zijn om CO2-emissiereductie in de maritieme sector te bereiken, zijn er slechts enkele mogelijke alternatieven voor scheepsdiesel die op de korte tot middellange termijn kunnen worden ingezet. Methanol is nu een alternatief met veel steun in de internationale maritieme sector en de meest haalbare voor grootschalige introductie op de korte tot middellange termijn. De 22 partners in dit project vertegenwoordigen de Nederlandse maritieme sector in de volle breedte, van reder tot ontwerper en van scheepsbouwer tot (specialistische) toeleverancier. De partners willen gezamenlijk de route naar daadwerkelijk uitstootvrije scheepvaart versneld mogelijk maken door de ontwikkeling van adaptieve systeemoplossingen, op basis van methanol.

SH2IPDRIVE - Future Proof Shipping B.V.

In het project werken 25 ondernemingen en kennisinstellingen uit de maritieme sector samen aan een breed en ambitieus innovatieproject om de introductie van waterstof als alternatieve energiedrager te versnellen. Het hoofddoel van SH2IPDRIVE is het ontwikkelen van betrouwbare, veilige, gestandaardiseerde, schaalbare en kosteneffectieve oplossingen voor uitstootvrije voortstuwings- en energiesystemen voor schepen op basis van waterstof. Met SH2IPDRIVE wordt de basis gelegd voor een sterke maritieme waterstofeconomie in Nederland, om een leidende positie in Europa en de wereld te verwerven.

Vragen over R&D Mobiliteitssectoren?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?