Gesloten voor aanvragen

Beoordelingscriteria Geo-energie

Gepubliceerd op:
29 juni 2016
Laatst gecontroleerd op:
8 oktober 2019

De regeling Geo-energie is een tender. Op deze pagina leest u hoe we uw aanvraag beoordelen en wat de rangschikkingscriteria zijn.

Algemene voorwaarden regelingen Topsector Energie

Met welke algemene voorwaarden moet u rekening houden bij uw aanvraag voor de regelingen van Topsector Energie? Op de pagina's Algemene critera en afwijzingsgronden staan ze voor u op een rijtje.

Algemene rangschikkingscriteria tenders Topsector Energie

Als RVO.nl uw subsidieaanvraag binnen krijgt, beoordelen we uw aanvraag. De regeling Geo-energie is een tender. We beoordelen uw aanvraag na de sluitingsdatum. Dit doen we in samenwerking met onafhankelijke externe adviseurs aan de hand van rangschikkingscriteria.

Specifieke rangschikkingscriteria Geo-energie

Een subsidieaanvraag binnen de tender Geo-energie krijgt een hoger aantal punten toegekend naarmate:
• het project meer bijdraagt aan de doelstellingen van de programmalijn Geo-energie
• de slaagkans van de innovatie in de Nederlandse markt en maatschappij groter is
• het project vernieuwender is ten opzichte van de internationale stand van onderzoek of techniek en de Nederlandse kennispositie meer versterkt
• de kwaliteit van het project beter is, blijkend uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid en de deelnemende partijen

Vragen over Geo-energie?

Neem contact met ons op

 

Bent u tevreden over deze pagina?