Open voor aanvragen

SVVE: subsidie voor energieadvies

Gepubliceerd op:
21 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
12 mei 2023

Wilt u weten hoe u in uw gebouw(en) de energieprestaties kunt verbeteren, wat de kosten hiervoor zijn en wat het oplevert? Laat dan een energieadvies opstellen. U kunt dit combineren met procesbegeleiding en/of een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). De subsidie Energieadvies is onderdeel van de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE).

Budget en looptijd

Startdatum:
zondag 22 januari 2023
Einddatum:
zaterdag 30 december 2023
Totaal budget:
€ 48.500.000

Voor wie?

De SVVE is voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties.

Wat is een energieadvies?

Een energieadvies biedt u een duidelijk overzicht van de huidige stand van zaken over de isolatie van uw gebouw. Ook geeft het aan welke energiebesparende (isolatie)maatregelen en/of duurzame warmteopties u kunt nemen. Is bijvoorbeeld een aansluiting op een warmtenet een reële optie? En wat zijn de voor- en nadelen daarvan en wat zijn ongeveer de kosten? Daarnaast staat in het rapport een advies over de mogelijkheden voor het uitvoeren van een Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP) of een Nul-op-de-Meter-gebouw (NOM).

Als u een energieadvies wilt laten opstellen, neemt u contact op met een erkend energieadviseur. Om een erkend energieadviseur te vinden, klikt u op de bovenstaande link. Zoek vervolgens op vakbedrijven in het Centraal Register Techniek. In het veld ‘Kwalificatietype’ vult u in: BRL9500-02.

Komt u in aanmerking?

Het energieadvies moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  • Per VvE mag u eenmaal subsidie aanvragen. Dit kan voor een gebouw of groep van gebouwen.
  • U vraagt de subsidie achteraf aan op basis van de factuur en het betaalbewijs.
  • U mag voor het energieadvies niet eerder subsidie hebben gekregen van een ander bestuursorgaan, zoals een gemeente of provincie.

Bekijk voor meer informatie de pagina voorwaarden energieadvies

Hoeveel subsidie krijgt u?

Het totale subsidiebudget van € 48,5 miljoen is voor de subsidies verduurzamingsmaatregelen en energieadvies samen. Kijk voor de actuele budgetcijfers op SVVE: stand van zaken budget.

Het subsidiebedrag is 75% van de factuur (inclusief btw), maar niet meer dan de maximaal vastgestelde subsidiebedragen.

Maximale subsidiebedragen

Aantal woningen Energieadvies Energieadvies + procesbegeleiding
1 tot en met 4 € 400 € 1.000
5 tot en met 8 € 800 € 1.600
9 of meer
(het extra bedrag geldt voor iedere woning boven de 8)
€ 800 + € 80 per extra woning,
met een maximum van € 2.560
€ 1.600 + € 110 per extra woning,
met maximum van € 4.020

 

Aantal woningen Energieadvies + DMJOP (en eventueel procesbegeleiding)
1 tot en met 4 € 1.500
5 tot en met 8 € 2.600
9 of meer
(het extra bedrag geldt voor iedere woning boven de 8)
€ 2.600 + € 160 per extra woning,
met een maximum van € 6.120

 

Aanvragen

Lees het aanvraagproces door voordat u de aanvraag indient. Daarin leest u onder andere welke documenten u nodig heeft en hoe het aanvraagproces verloopt.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. De beslissing of u de subsidie krijgt, ontvangt u van ons per brief via de post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?