Open voor aanvragen

SVVE: voorwaarden duurzame warmteopties en centrale aansluiting warmtenet

Laatst gecontroleerd op:
11 juni 2024
Gepubliceerd op:
31 oktober 2022

U kunt als VvE onder voorwaarden subsidie aanvragen voor het installeren van een warmtepomp of zonneboiler in uw gebouw. Maar u kunt ook subsidie aanvragen voor een centrale aansluiting op een warmtenet. Deze subsidie is onderdeel van de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) en heeft een aantal voorwaarden.

Aanvragen is mogelijk van 23 januari 2023 tot en met 31 december 2027

Voorwaarden voor een warmtepomp

 • De warmtepomp is nieuw en ongebruikt.
 • U laat de warmtepomp installeren in een gebouw waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd vóór of op 30 juni 2018.
 • Apparatenlijst: controleer voordat u een warmtepomp aanschaft eerst onderstaande 'maatregelenlijst warmtepompen'. Staat uw warmtepomp op de lijst? Dan vermeld u bij uw aanvraag de meldcode van de warmtepomp. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.
 • Staat uw warmtepomp niet op de lijst? Ook dan mag u subsidie aanvragen. Het risico is dan wel dat bij controle blijkt dat uw gekozen apparaat niet voldoet aan onze eisen. In dat geval heeft u geen recht op subsidie. Stuur met uw aanvraag de productbeschrijving en technische documentatie van uw warmtepomp mee.

Voorwaarden voor een zonneboiler

 • De zonneboiler is nieuw en ongebruikt. De zonneboiler bestaat uit collectoren en een boilervat.
 • U laat de zonneboiler installeren in een gebouw waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd vóór of op 30 juni 2018.
 • Apparatenlijst: controleer voordat u een zonneboiler aanschaft eerst onderstaande 'maatregelenlijst zonneboilers'. Staat uw zonneboiler op de lijst? Vermeld dan bij uw aanvraag de meldcode van de zonneboiler. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.
 • Staat uw zonneboiler niet op de lijst? Ook dan mag u subsidie aanvragen. Het risico is dan wel dat bij controle blijkt dat uw gekozen apparaat niet voldoet aan onze eisen. In dat geval heeft u geen recht op subsidie. Stuur met uw aanvraag de productbeschrijving en technische documentatie van uw zonneboiler mee.

Voorwaarden voor centrale aansluiting op het warmtenet

 • De subsidie wordt aangevraagd voor een vereniging met uitsluitend koopwoningen (eigenaar-bewoners). Als er sprake is van een gemengde VvE, dus met zowel koop- als huurwoningen, dan dient de vereniging een subsidieaanvraag te doen via de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). De aansluiting is uitgevoerd door een warmteleverancier of deze liet dat uitvoeren. De installatie mag u niet zelf doen.
 • U vraagt de subsidie aan voordat u de koopovereenkomst voor de aansluiting op een warmtenet tekent.
 • U heeft 3 jaar de tijd om de centrale aansluiting op een warmtenet te realiseren, nadat u het besluit op de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • U levert bewijs aan dat uw appartementencomplex is aangesloten op een warmtenet met een overeenkomst met een warmteleverancier.
 • U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de centrale warmteaansluiting van het appartementencomplex op het warmtenet.

De maatregelenlijsten zijn van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Ze zijn ook van toepassing op de SVVE. U kunt ze dus ook gebruiken voor de SVVE.

Let op: de meldcodelijsten zijn van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Ze gelden ook voor de SVVE. 

Aanvragen

Lees het aanvraagproces door voordat u de aanvraag indient. Daarin leest u onder andere welke documenten u nodig heeft en hoe het aanvraagproces verloopt.

Uitstel van uitvoering centrale aansluiting warmtenet

U mag uitstel aanvragen als centrale aansluiting op een warmtenet niet lukt binnen 3 jaar. Voorwaarde voor uitstel is dat de vertraging buiten de schuld van de VvE ligt.

In Mijn RVO dient u het uitstelverzoek in. Nadat u bent ingelogd, vindt u het formulier onder 'Mijn aanvragen'. Vermeld daarin de reden van de vertraging en de geplande datum van uitvoering. U voegt bij uw bericht (een kopie van) de aansluitovereenkomst en een onderbouwing van de nieuwe aansluitdatum.
 

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?