Open voor aanvragen

SVVE: subsidie voor verduurzamingsmaatregelen

Gepubliceerd op:
24 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
23 januari 2023

Bent u als Vereniging van Eigenaars (VvE) van plan uw gebouw(en) te verduurzamen? Maak dan gebruik van de subsidie voor verduurzamingsmaatregelen. U kunt subsidie aanvragen voor isolatie of andere energiebesparende maatregelen, een warmtepomp, zonneboiler of bijvoorbeeld een centrale aansluiting op een warmtenet.

Deze subsidie is onderdeel van de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE).

Aanvragen is mogelijk van 23 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

Let op: vraag deze subsidie aan voordat u de maatregelen uitvoert.

Voor wie?

De SVVE is voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende verduurzamingsmaatregelen:

Voorwaarden verduurzamingsmaatregelen

Hoeveel subsidie krijgt u?

Het subsidiebedrag verschilt als u voor 1 maatregel subsidie aanvraagt of voor meerdere. U vindt de bedragen in onderstaande tabellen.

Berekening van uw subsidie

De subsidiebedragen voor de energiebesparende isolatiemaatregelen berekenen wij als volgt:

 • Bij een aanvraag voor één energiebesparende isolatiemaatregel (en eventueel één of meer aanvullende maatregelen) geldt een lager subsidiebedrag per m2. Dit is de helft van het standaard subsidiebedrag. Vraagt u subsidie aan voor 2 of meer isolatiemaatregelen of één of meer aanvullende maatregelen? Dan gelden de standaardbedragen.
 • Vroeg u subsidie aan voor één energiebesparende isolatiemaatregel? En vulde u die binnen de uitvoeringstermijn van 2 jaar aan met één of meer andere energiebesparende maatregelen of warmteopties? Dan gelden de standaard subsidiebedragen voor alle maatregelen. Voor die andere maatregelen moet u dan wel een nieuwe aanvraag indienen. Doet u dit na de uitvoeringstermijn van 2 jaar? Dan behandelen wij de aanvraag als een nieuwe aanvraag voor 1 maatregel waarvoor een lager subsidiebedrag geldt. 

Zelf berekenen?

Gebruik onderstaande rekentool voor een indruk van uw subsidiebedrag van bovenstaande subsidies.

Aanvragen

Lees het aanvraagproces door voordat u de aanvraag indient. Daarin leest u onder andere welke documenten u nodig heeft en hoe het aanvraagproces verloopt.

  Na uw aanvraag

  Direct na uw subsidieaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. De beslissing of u de subsidie krijgt, ontvangt u van ons per brief via de post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag. In onderstaande stappen leest u hoe het proces daarna verloopt. 

  Eerst oriënteren?

  Wilt u eerst weten hoe u in uw gebouw(en) de energieprestaties verbetert? Wat de kosten hiervoor zijn en wat het oplevert? Laat dan een energieadvies opstellen. U kunt dit combineren met procesbegeleiding en/of een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP).

  Bekijk de subsidie voor energieadvies

  In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bent u tevreden over deze pagina?