Open voor aanvragen

SVVE: subsidie voor verduurzamingsmaatregelen

Gepubliceerd op:
24 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 januari 2024

Bent u als Vereniging van Eigenaars (VvE) van plan uw gebouw(en) te verduurzamen? Maak dan gebruik van de subsidie voor verduurzamingsmaatregelen. U kunt subsidie aanvragen voor isolatie of andere energiebesparende maatregelen, een warmtepomp, zonneboiler of bijvoorbeeld een centrale aansluiting op een warmtenet.

Budget

Startdatum:
zondag 31 december 2023
Einddatum:
donderdag 30 december 2027
Totaal budget:
€ 48.500.000

Deze subsidie is onderdeel van de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE).

Let op: vraag deze subsidie aan voordat u de maatregelen uitvoert.

Voor wie?

De SVVE is voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende verduurzamingsmaatregelen:

Voorwaarden verduurzamingsmaatregelen

Hoeveel subsidie krijgt u?

Het totale subsidiebudget van € 48,5 miljoen is voor de subsidies verduurzamingsmaatregelen en energieadvies samen. Kijk voor de actuele budgetcijfers op SVVE: stand van zaken budget.

Het subsidiebedrag verschilt als u voor 1 maatregel subsidie aanvraagt of voor meerdere. U vindt de bedragen in onderstaande tabellen.

Berekening van uw subsidie

De subsidiebedragen voor de energiebesparende isolatiemaatregelen berekenen wij als volgt:

  • Bij een aanvraag voor één energiebesparende isolatiemaatregel (en eventueel één of meer aanvullende maatregelen) geldt een lager subsidiebedrag per m2. Dit is de helft van het standaard subsidiebedrag. Vraagt u subsidie aan voor 2 of meer isolatiemaatregelen of één of meer aanvullende maatregelen? Dan gelden de standaardbedragen.
  • Vroeg u subsidie aan voor één energiebesparende isolatiemaatregel? En vulde u die binnen de uitvoeringstermijn van 2 jaar aan met één of meer andere energiebesparende maatregelen of warmteopties? Dan gelden de standaard subsidiebedragen voor alle maatregelen. Voor die andere maatregelen moet u dan wel een nieuwe aanvraag indienen. Doet u dit na de uitvoeringstermijn van 2 jaar? Dan behandelen wij de aanvraag als een nieuwe aanvraag voor 1 maatregel waarvoor een lager subsidiebedrag geldt. 

Zelf berekenen?

Gebruik onderstaande rekentools voor een indruk van uw subsidiebedrag van bovenstaande subsidies.

Aanvragen

In het aanvraagproces leest u welke documenten u nodig heeft en hoe het aanvraagproces verloopt.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. De beslissing of u de subsidie krijgt, ontvangt u van ons per brief via de post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag. In onderstaande stappen leest u hoe het proces daarna verloopt. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?