Open voor aanvragen

SVVE: subsidie voor verduurzamingsmaatregelen

Laatst gecontroleerd op:
26 april 2024
Gepubliceerd op:
24 oktober 2022

Bent u als Vereniging van Eigenaars (VvE) van plan uw gebouw(en) te verduurzamen? Maak dan gebruik van de subsidie voor verduurzamingsmaatregelen. U kunt subsidie aanvragen voor isolatie of andere energiebesparende maatregelen, een warmtepomp, zonneboiler of bijvoorbeeld een centrale aansluiting op een warmtenet.

Budget

Startdatum:
zondag 31 december 2023
Einddatum:
donderdag 30 december 2027
Totaal budget:
€ 48.500.000

Deze subsidie is onderdeel van de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE).

Let op: vraag deze subsidie aan voordat u de maatregelen uitvoert.

Voor wie?

De SVVE is voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. 

Op verbeterjehuis.nl leest u meer tips over het verduurzamen van uw VvE.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende verduurzamingsmaatregelen:

Voorwaarden verduurzamingsmaatregelen

Hoeveel subsidie krijgt u?

Het totale subsidiebudget van € 48,5 miljoen is voor de subsidies verduurzamingsmaatregelen en energieadvies samen. Kijk voor de actuele budgetcijfers op SVVE: stand van zaken budget.

Alle subsidiebedragen zijn per m2 en gelden bij een aanvraag met minimaal 2 hoofdmaatregelen. 
Vraagt u subsidie aan voor slechts 1 hoofdmaatregel? Dan is de subsidie de helft (50%) van de hier vermelde bedragen. 
In de laatste kolom staat welke maatregelen alleen zijn aan te vragen als het gebouw een monumentale status heeft.

Berekening van uw subsidie

De subsidiebedragen voor de energiebesparende isolatiemaatregelen berekenen wij als volgt:

  • Bij een aanvraag voor één energiebesparende isolatiemaatregel (en eventueel één of meer aanvullende maatregelen) geldt een lager subsidiebedrag per m2. Dit is de helft van het standaard subsidiebedrag. Vraagt u subsidie aan voor 2 of meer isolatiemaatregelen of één of meer aanvullende maatregelen? Dan gelden de standaardbedragen.
  • Vroeg u subsidie aan voor één energiebesparende isolatiemaatregel? En vulde u die binnen de uitvoeringstermijn van 2 jaar aan met één of meer andere energiebesparende maatregelen of warmteopties? Dan gelden de standaard subsidiebedragen voor alle maatregelen. Voor die andere maatregelen moet u dan wel een nieuwe aanvraag indienen. Doet u dit na de uitvoeringstermijn van 2 jaar? Dan behandelen wij de aanvraag als een nieuwe aanvraag voor 1 maatregel waarvoor een lager subsidiebedrag geldt. 

Zelf berekenen?

Gebruik onderstaande rekentools voor een indruk van uw subsidiebedrag van bovenstaande subsidies.

Aanvragen

In het aanvraagproces leest u welke documenten u nodig heeft en hoe het aanvraagproces verloopt.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. De beslissing of u de subsidie krijgt, ontvangt u van ons per brief via de post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag. In onderstaande stappen leest u hoe het proces daarna verloopt. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?