Open voor aanvragen

SVVE: voorwaarden subsidie Zeer energiezuinig pakket (ZEP)

Laatst gecontroleerd op:
1 januari 2024
Gepubliceerd op:
31 oktober 2022

Wilt u met uw VvE het maximum aan isolatiemaatregelen nemen? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een Zeer energiezuinig pakket (ZEP). Dit is een samenhangend pakket aan energiebesparende maatregelen. De subsidie is onderdeel van de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE).

Let op: u moet vóór de uitvoering van de maatregelen de subsidie aanvragen.

Aanvragen is mogelijk van 23 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

Welke maatregelen vallen onder de ZEP?

U voert het ZEP uit in het hele gebouw met de volgende maatregelen:

 • isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren
 • een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met een minimaal rendement (90%) aan warmteterugwinning (WTW). Warmteterugwinning is een manier waarmee warmteverlies wordt verminderd.

Het pakket stelt hoge eisen aan onder andere de isolatiewaarden en past goed bij het nul-op-de-meter-concept (NOM) voor woningen en gebouwen. De VvE moet de maatregelen binnen 3 jaar laten uitvoeren. In tegenstelling tot de losse isolatiemaatregelen gaat het bij een ZEP om het isoleren van de hele bestaande thermische schil. Dit is dus het volledig dak, volledige gevel en volledige vloer inclusief glas, kozijnpanelen en deuren. De thermische schil is de omhulling van het gehele gebouw samengesteld uit de bouwkundige elementen, dit zijn het dak, de gevel, vloer, beglazing, kozijnpanelen en deuren.

Isolatie-eisen en subsidiebedragen

Bouwbegeleiding

Een ZEP-aanvraag mag ook bouwbegeleiding omvatten. Dit biedt een bouwbegeleider bij het uitvoeren van een ZEP, mogelijk in combinatie met:

 • de duurzame warmteopties;
 • een centrale aansluiting op het warmtenet (alleen bij een VvE met uitsluitend eigenaar-bewoners) en
 • de resterende aanvullende energiebesparende maatregelen

De begeleiding geldt tot aan het moment dat de maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het beoordelen van offertes, juridische begeleiding bij contracten, inkoopprocessen en bouwbegeleiding tijdens de uitvoering.

Een bouwbegeleider is een persoon die:

 • werkzaam is bij een bij de KVK ingeschreven onderneming;
 • minstens een hogere beroepsopleiding Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde of een gelijkwaardige opleiding voltooide en
 • in de laatste 3 jaar voor de subsidieaanvraag voor deze bouwbegeleiding, minimaal 2 hoogwaardige, grootschalige verduurzamingsprojecten in de bouw begeleid heeft. Eventueel met aanvullende ondersteuning van andere interne deskundigen.

De werkzaamheden voor de bouwbegeleiding mag u, net zoals de maatregelen, na het indienen van de aanvraag laten uitvoeren. Bij uw subsidieaanvraag voegt u toe:

 • een offerte van de begeleiding door de bouwbegeleider
 • een ingevuld referentieformulier (onderstaand)

Het subsidiebedrag bedraagt 50% van de totale kosten (inclusief btw), maar niet meer dan € 20.000.

Gelijkwaardige maatregelen

Door (bouw) technische beperkingen is het soms niet mogelijk een ZEP uit te voeren volgens de geldende voorwaarden. Een mogelijke oplossing hiervoor is het regelen van gelijkwaardigheid van de maatregelen. Dit betekent dat de uit te voeren maatregelen tenminste hetzelfde resultaat bereiken als de vereiste resultaten zoals die in de subsidievoorwaarden van de ZEP staan vermeld. Hiermee regelt u dat één of meerdere maatregelen alsnog aan de gestelde eisen voldoen.

Dit werkt als volgt:

 • u schakelt (als VvE) een energieadviseur in voor het opstellen van een gelijkwaardigheidsberekening van de uit te voeren maatregel(en). De adviseur is gecertificeerd volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500-02;
 • bij uw subsidieaanvraag voegt u vervolgens een verklaring van de adviseur toe waarin de gelijkwaardigheidsberekening staat en een algemeen oordeel over de gelijkwaardigheid;
 • u (als VvE) moet ervoor zorgen dat het gebouw even goed of zelfs beter geïsoleerd wordt dan wat vereist wordt vanuit de ZEP.

Een erkend energieadviseur vindt u op  de site Centraal Register Techniek. Typ hiervoor in het zoekveld ‘Kwalificatietype’ de term BRL9500-02.

Aanvragen

Lees het aanvraagproces goed voordat u de aanvraag indient. Daarin leest u onder andere welke documenten u nodig heeft en hoe het aanvraagproces verloopt.

Uitstel van uitvoering ZEP

Als de uitvoering van een ZEP niet binnen 3 jaar lukt, mag u maximaal 1 jaar uitstel aanvragen. Voorwaarde voor uitstel is dat de oorzaak van de vertraging niet bij de VvE ligt.

In Mijn RVO dient u het uitstelverzoek in. Nadat u bent ingelogd, vindt u het formulier onder 'Mijn aanvragen'. Vermeld daarin de reden van de vertraging en de geplande datum van uitvoering.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?