Open voor aanvragen

SVVE: voorwaarden energieadvies

Gepubliceerd op:
8 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
29 maart 2023

Wilt u subsidie aanvragen voor een energieadvies bij de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE)? Dit kan nadat u het advies heeft gekregen één keer per gebouw of groep van gebouwen.

Aanvragen is mogelijk van 23 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

Verschillende energieadviezen

U kunt kiezen uit 3 soorten energieadviezen:

 • energieadvies (zonder besluit tot investeren)
 • energieadvies met procesbegeleiding (inclusief besluit tot investeren)
 • energieadvies met een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) en mogelijke procesbegeleiding. In het DMJOP staan minimaal 2 verduurzamingsmaatregelen opgenomen.

Waar moet het energieadvies aan voldoen?

Het advies moet aan verschillende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie voor een energieadvies.

Keuzelijst energiebesparende maatregelen

Vraagt u subsidie aan voor een energieadvies met procesbegeleiding? Of een energieadvies en een DMJOP met mogelijke procesbegeleiding? Dan moet u minimaal 2 maatregelen binnen 5 of 10 jaar (bij DMJOP) laten uitvoeren.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Energiebesparende isolatiemaatregelen:
   • spouwmuurisolatie
   • gevelisolatie
   • dak- of zolder- of vlieringisolatie
   • vloer- of bodemisolatie
   • HR-glas: HR++ of triple-glas eventueel i.c.m. kozijnpanelen en/of isolerende deuren
 • Duurzame warmteopties:
   • warmtepomp
   • zonneboiler
 • centrale aansluiting op een warmtenet. Voor VvE's die alleen uit eigenaar/bewoners bestaan.
 • CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met een minimaal rendement van 90% aan warmteterugwinning (WTW). Warmteterugwinning is een manier waarmee warmteverlies wordt verminderd. Bijvoorbeeld door ventilatie. 

De bovenstaande maatregelen en apparaten moeten aan kwaliteitseisen voldoen. Deze vindt u op de pagina's SVVE: voorwaarden subsidie energiebesparende isolatiemaatregelen en SVVE: voorwaarden subsidie duurzame warmteopties en centrale aansluiting warmtenet. Voor de maatregelen vraagt u apart subsidie aan.

Aanvragen

Lees het aanvraagproces door voordat u de aanvraag indient. Daarin leest u onder andere welke documenten u nodig heeft en hoe het aanvraagproces verloopt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?