Gesloten voor aanvragen

SVVE: voorwaarden energieadvies 2023

Laatst gecontroleerd op:
2 januari 2024
Gepubliceerd op:
8 november 2022

Wilt u subsidie aanvragen voor een energieadvies bij de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE)? Dit kan nadat u het advies heeft gekregen één keer per gebouw of groep van gebouwen.

Aanvraagperiode

Startdatum:
zondag 22 januari 2023
Einddatum:
zaterdag 30 december 2023

Nieuwe voorwaarden vanaf 2024

Let op: de voorwaarden op deze pagina gelden voor SVVE-aanvragen uit 2023.

Vraagt u op of na 1 januari 2024 SVVE aan? Dan gelden deze aangepaste voorwaarden

Kwam u in aanmerking?

U kon onder deze voorwaarden aanvragen tot en met 31 december 2023. Het energieadvies moest aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 • Per VvE mag u een keer subsidie aanvragen. Dit kan voor een gebouw of groep van gebouwen.
 • In uw VvE is minstens één koopwoning waarvan de eigenaar ook de bewoner is (eigenaar-bewoner). De eigenaar heeft die woning als hoofdverblijf en staat op dat adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.
 • U vraagt de subsidie achteraf aan op basis van de factuur en het betaalbewijs.
 • U mag voor het energieadvies niet eerder subsidie hebben gekregen van een ander bestuursorgaan, zoals een gemeente of provincie.

Verschillende energieadviezen

U kunt kiezen uit 3 soorten energieadviezen:

 • energieadvies (zonder besluit tot investeren)
 • energieadvies met procesbegeleiding (inclusief besluit tot investeren)
 • energieadvies met een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) en mogelijke procesbegeleiding. In het DMJOP staan minimaal 2 verduurzamingsmaatregelen opgenomen.

Waar moet het energieadvies aan voldoen?

Het advies moet aan verschillende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie voor een energieadvies.

Keuzelijst energiebesparende maatregelen

Vraagt u subsidie aan voor een energieadvies met procesbegeleiding? Of een energieadvies en een DMJOP met mogelijke procesbegeleiding? Dan moet u minimaal 2 maatregelen binnen 5 of 10 jaar (bij DMJOP) laten uitvoeren.

Het gaat om de volgende maatregelen:

Energiebesparende isolatiemaatregelen

 • spouwmuurisolatie
 • gevelisolatie
 • dak- of zolder- of vlieringisolatie
 • vloer- of bodemisolatie
 • HR-glas: HR++ of triple-glas eventueel i.c.m. kozijnpanelen en/of isolerende deuren

Duurzame warmteopties

 • warmtepomp
 • zonneboiler
 • centrale aansluiting op een warmtenet. Voor VvE's die alleen uit eigenaar/bewoners bestaan.
 • CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met een minimaal rendement van 90% aan warmteterugwinning (WTW). Warmteterugwinning is een manier waarmee warmteverlies wordt verminderd. Bijvoorbeeld door ventilatie. 

De bovenstaande maatregelen en apparaten moeten aan kwaliteitseisen voldoen. Deze vindt u op de onderstaande pagina's. Voor de maatregelen vraagt u apart subsidie aan.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Vroeg u in 2023 SVVE aan voor energieadvies? Het subsidiebedrag is 75% van de factuur (inclusief btw), maar niet meer dan de maximaal vastgestelde subsidiebedragen.

Maximale subsidiebedragen
Aantal woningen Energieadvies Energieadvies + procesbegeleiding
1 tot en met 4 € 400 € 1.000
5 tot en met 8 € 800 € 1.600
9 of meer
(het extra bedrag geldt voor iedere woning boven de 8)
€ 800 + € 80 per extra woning,
met een maximum van € 2.560
€ 1.600 + € 110 per extra woning,
met maximum van € 4.020
Maximale subsidiebedragen
Aantal woningen Energieadvies + DMJOP (en eventueel procesbegeleiding)
1 tot en met 4 € 1.500
5 tot en met 8 € 2.600
9 of meer
(het extra bedrag geldt voor iedere woning boven de 8)
€ 2.600 + € 160 per extra woning,
met een maximum van € 6.120
In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?