Open voor aanvragen

SVVE: subsidie voor oplaadpuntenadvies en basislaadinfrastructuur

Laatst gecontroleerd op:
1 januari 2024
Gepubliceerd op:
10 november 2023

Vanaf 1 januari 2024 biedt de SVVE 2 subsidies aan voor het opladen van elektrische auto’s op parkeerplaatsen van een VvE. Wilt u een goede afweging en keuze maken over opladen? Vraag dan de subsidie aan voor oplaadpuntenadvies. Wilt u de basislaadinfrastructuur laten aanleggen? Vraag de subsidie aan voor de basislaadinfrastructuur.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
zondag 31 december 2023
Einddatum:
donderdag 30 december 2027
Totaal budget:
€ 10.000.000

Voor wie?

De SVVE is er voor Verenigingen van Eigenaars (VvE's), woonverenigingen en wooncoöperaties met een eigen parkeergelegenheid. Beheerverenigingen van parkeerterreinen kunnen geen aanvraag indienen voor deze subsidie.

Oplaadpuntenadvies

Een oplaadpuntenadvies is een advies van een bij de Kamer van Koophandel (KVK) ingeschreven deskundig adviseur. Hierin staat hoe u als VvE op een toekomstbestendige manier oplaadpunten op de eigen parkeergelegenheid realiseert. Een adviseur voert hiervoor ter plaatse een inspectie uit. Als dat nodig is, voorziet de adviseur het advies van een niet-technische samenvatting met daarin alle relevante informatie voor de leden van de vereniging.

Suggesties voor adviseurs voor basislaadinfrastructuur binnen VvE's vindt u in het overzicht van de Vereniging Elektrische Rijders (VER) op EVrijders.nl.  

Voorwaarden oplaadpuntenadvies

Om subsidie aan te vragen voor oplaadpuntenadvies moet u voldoen aan deze voorwaarden:

 • In uw VvE is minstens één koopwoning waarvan de eigenaar ook de bewoner is (eigenaar-bewoner). De eigenaar heeft die woning als hoofdverblijf en staat op dat adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.
 • Het advies is na 5 oktober 2021 opgesteld.
 • In het advies staat een schatting van de laadbehoefte van de vereniging voor een periode van minimaal 10 jaar.
 • Ligt de parkeergelegenheid geheel of gedeeltelijk in een gebouw? Dan moet het advies de brandveiligheid van de oplaadpunten verzekeren. 
 • In het advies staan aanwijzingen voor de verdeling van de kosten van de oplaadpunten tussen de vereniging en de gebruikers van de oplaadpunten.
 • In het advies staan aanwijzingen voor de benodigde elektrische aansluiting en installatie van de oplaadpunten. Hierbij gaat het advies in ieder geval in op:
  • een zo goed mogelijke verdeling van de beschikbare stroom over de op te laden voertuigen en wat de beste oplaadmomenten zijn;
  • de mogelijkheid om het laden tijdelijk te vertragen of te stoppen als het stroomnetwerk in het gebouw overbelast raakt;
  • de fysieke en digitale veiligheid van de oplaadpunten.
 • In het advies staat een uitleg over de wet- en regelgeving die van toepassing is op de (brand-)veiligheid en de installatie van oplaadpunten (voorwaarden 3 en 5)

U vraagt de subsidie achteraf aan op basis van de factuur, het betaalbewijs en het advies zelf.

Hoeveel subsidie voor oplaadpuntenadvies

Het subsidiebedrag hiervoor is 75% van de advieskosten (inclusief btw), met een maximum van € 1.500. U kunt deze subsidie één keer aanvragen. Dit kan voor de eigen parkeergelegenheid van een gebouw of meerdere gebouwen.
 
Kijk op SVVE: stand van zaken budget voor de actuele cijfers over het nog beschikbare budget.

Subsidie voor oplaadpuntenadvies in 2023

Let op: Heeft u in 2023 een laadpuntenadvies aangevraagd? Dan gelden er andere voorwaarden.

Lees alle informatie daarover op de pagina SVVE: subsidie voor oplaadpuntenadvies 2023.

Basislaadinfrastructuur

Als VvE legt u basislaadinfrastructuur aan, zodat de bewoners oplaadpunten kunnen plaatsen. De voorzieningen in deze infrastructuur maken het mogelijk om elektrische voertuigen veilig en slim te laden. Met deze subsidie krijgt u als VvE een deel van de kosten voor de basislaadinfrastructuur terug. U krijgt geen subsidie voor de oplaadpunten zelf. 

Voorwaarden voor de basislaadinfrastructuur

Om subsidie aan te vragen voor basislaadinfrastructuur moet u voldoen aan deze voorwaarden:

 • In uw VvE is minstens één koopwoning waarvan de eigenaar ook de bewoner is (eigenaar-bewoner). De eigenaar heeft die woning als hoofdverblijf en staat op dat adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.
 • U levert een getekende offerte aan met een technische omschrijving. In de offerte moeten de volgende onderdelen van de basislaadinfrastructuur staan:
  • elektriciteitsleidingen, leidingdoorvoeren en/of bekabeling*
  • onderverdeelkasten en/of vlakbandbekabeling
  • voorzieningen voor optimale stroomverdeling en stroomverbruik (slim laden)
  • centrale manier om oplaadpunten af te schakelen voor brandveiligheid
  • datanetwerk voor verbinding met het internet
  • aantal parkeerplaatsen dat is aan te sluiten op de basislaadinfrastructuur**
  • hoe bewoners toegang krijgen tot oplaadpunten

* Wordt een deel van de bekabeling pas aangelegd met de oplaadpunten? Dan bestaat de basislaadinfrastructuur uit de leidingen voor deze bekabeling.

** Blijkt uit de offerte niet hoeveel parkeerplaatsen zijn aan te sluiten op de basislaadinfrastructuur? Dan uploadt u een laadplan, laadpuntenadvies of plattegrond als bijlage bij de aanvraag.

 • U levert bewijs dat de parkeerplaatsen eigendom zijn van de VvE-leden. Dit is vastgelegd in de splitsingsakte.
 • U levert bewijs van een positief besluit (bijvoorbeeld de notulen) van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging over de installatie van de basislaadinfrastructuur. 

Let op! U vraagt deze subsidie aan nadat u de offerte heeft ontvangen voor de basislaadinfrastructuur en de ALV hiermee akkoord is. Vraag vervolgens de subsidie aan vóór de uitvoering start. 

Hoeveel subsidie voor basislaadinfrastructuur

Als VvE krijgt u € 100 subsidie per parkeerplaats. We kijken hiervoor naar de parkeerplaatsen waar de basislaadinfrastructuur echt wordt aangelegd. U laat de basislaadinfrastructuur aanleggen binnen 1 jaar na de goedkeuring van de subsidieaanvraag.

Aanvragen

In het aanvraagproces leest u welke documenten u nodig heeft en hoe het aanvraagproces verloopt.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. De beslissing of u de subsidie krijgt, ontvangt u van ons per brief via de post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?